W ramach kierunku Informatyka oferowane są studentom cztery tematyczne bloki obieralne:

  • Inżynieria Oprogramowania zorientowany na kształcenie inżynierów oprogramowania (Java, JavaScipt, HTML5, C++, Python, SQL, BPMN) w tym głównie programistów, testerów, architektów oraz analityków
  • Inżynieria Systemów Inteligentnych zorientowany na kształcenie inżynierów potrafiących tworzyć oprogramowanie (C/C++, Qt, Swift, Python, HTML5) dla nowoczesnych systemów sterowania, w tym systemów wbudowanych (Embedded), systemów czasu rzeczywistego (RT), inteligentnych przedmiotów (technologie Smart) oraz Internetu rzeczy (IoT) i Internetu wszechrzeczy (IoE).
  • Inżynieria Systemów Teleinformatycznych zorientowany na kształcenie inżynierów systemów IT oraz sieciowych w tym głównie projektantów i administratorów systemów informatycznych oraz sieci teleinformatycznych.
  • Inżynieria Danych zorientowany na kształcenie inżynierów łączących kompetencje programisty oraz analityka danych (Python, SQL, R, Matlab) czyli specjalistów zajmujących się analizą, przetwarzaniem i wizualizacją danych – w szczególności tzw. Big Data.

Studenci kierunku Informatyka podczas studiów zdobywają oraz rozszerzają wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania, modelowania, programowania, testowania oraz wdrażania systemów informatycznych różnorodnej skali.

Ponadto nabywają kompetencje i umiejętności w zakresie administrowania, programowania, zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania szeroko rozumianych platform programowalnych urządzeń cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii: Internet of Everything, Big Data i hurtowni danych, technologii aplikacji internetowych, sieci sensorycznych, systemów sztucznej inteligencji, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania wiedzą, projektowania i programowania interfejsów użytkownika, projektowania gier czy wreszcie programowania mikroprocesorowych systemów wbudowanych, komputerowych systemów pomiarowych, systemów rozproszonych oraz systemów mobilnych. Ponadto studenci poznają metodyki wytwarzania oprogramowania oraz kluczowe aspekty zarządzania projektami informatycznymi.

Znaczna część programu kształcenia obejmuje zajęcia laboratoryjne oraz projektowe, gdzie szczególny nacisk położony jest na kształtowanie kompetencji miękkich tj. umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, kreatywności, zarządzania czasem i planowania.

Podczas zajęć praktycznych studenci korzystają z nowoczesnej bazy sprzętowej jak również mają możliwość poznania i wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi informatycznych (IBM, Microsoft, Apple, Samsung, SUN, Cisco, NXP, The Qt Company, Red Hat, JetBrains, Apache, Adobe, Unreal Engine, Unity, Oculus Rift, HTC Vive). Nasi studenci mają możliwość korzystania z unikatowego Laboratorium Wirtualizacji oraz nowoczesnego laboratorium Apple, zorientowanego na naukę tworzenia oprogramowania dla systemów macOS oraz iOS.

Ponadto, dzięki współpracy z partnerami tj. podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorze ICT, studenci mają możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia inżynierskiego praktyków, zarówno w ramach kursów przewidzianych programem studiów jak i podczas organizowanych warsztatów/szkoleń/prelekcji a także podczas realizacji praktyki zawodowej.

Absolwenci kierunku Informatyka są specjalistami przygotowanymi do radzenia sobie z wyzwaniami stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek ICT, są otwarci na postęp technologiczny oraz innowacyjność jak również posiadają umiejętności pozwalające na kreatywne rozwiązywanie problemów i zadań inżynierskich. Znajdują zatrudnienie w podmiotach gospodarczych sektora ICT, polskich oraz międzynarodowych, zajmujących się głównie wytwarzaniem oprogramowania.

Podejmują również pracę w podmiotach branż pokrewnych w których występują procesy zbierania, przetwarzania i przesyłu informacji, w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz przemysłowych lub podejmują samodzielną działalność gospodarczą. Absolwenci, którzy dodatkowo uzyskali przygotowanie pedagogiczne, podejmują także pracę w branży szkoleniowej oraz edukacji. Program kształcenia na kierunku Informatyka jest zgodny z treściami programowymi wymaganymi do kontynuacji nauki na poziomie studiów II-go stopnia, na kierunkach informatycznych w uczelniach akademickich.

#uczymy implementować przyszłość…

Wróć do góry