Informacje ogólne dotyczące praktyk zawodowych realizowanych w Akademii Tarnowskiej znajdują się tutaj.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Studenci kierunku Elektrotechnika realizują praktykę zawodową zgodnie z planem studiów w wymiarze:
– III rok 240 godzin – 6 tygodni od rozpoczęcia VI semestru, wyłączając święta i dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz piątki jako dni przeznaczone na realizację dydaktyki na Uczelni.
– IV rok 720 godzin – rozpoczęcie w trakcie wakacji po VI semestrze, (sugerowany początek września), obejmuje 17 tygodni do końca grudnia wyłączając święta i dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz piątki w semestrze zimowym jako dni przeznaczone na realizację dydaktyki na Uczelni.

Zainteresowani studenci mogą również brać udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych organizowanych przez Uczelnię a także w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

W latach 2017-2018 realizowany był w PWSZ w Tarnowie pilotażowy program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (I i II nabór). Więcej informacji o projektach znajdziesz tu.


Opiekun praktyk: Piotr Kapustka
e-mail: p_kapustka@atar.edu.pl
tel: 602 748 679


Wróć do góry