Regulamin Dyplomowania Wydziału Politechnicznego

wraz z załącznikami tj. Załącznik 1 Wzór formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej, Załącznik 2 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej, Załącznik 3 Wzór oświadczenia studenta, Załącznik 4 Wzór opisu płyty CD, Załącznik 5 Formularz oceny promotora pracy dyplomowej, Załącznik 6 Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej, i innymi drukami

można znaleźć na stronie Wydziału Politechnicznego

Harmonogramy egzaminów dyplomowych dla kierunku elektrotechnika:

 


Wróć do góry