Siedmiosemestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są w trybie stacjonarnym. Mają profil praktyczny. Po drugim roku studiów studenci zgodnie ze swymi zainteresowaniami dokonują wyboru jednego z dwóch bloków przedmiotów obieralnych o profilu  Automatyka i Pomiary lub Elektroenergetyka. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Nauczanie na kierunku Elektrotechnika obejmuje problematykę cyfrowych systemów sterowania, nowoczesnych układów napędowych, techniki mikroprocesorowej oraz komputerowych systemów pomiarowych, a także zagadnienia projektowania i eksploatacji sieci, systemów elektroenergetycznych oraz urządzeń rozdzielczych. Podstawę stanowią wiadomości z matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki oraz grafiki inżynierskiej, uzyskiwane w trzech pierwszych semestrach studiów.

Proces tworzenia inteligentnych systemów energetycznych, energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz masowego użytkowania samochodów z napędem elektrycznym, zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pomiarów cyfrowych i przetwarzania danych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, zastosowania technik mikroprocesorowych, możliwości magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a następnie jej efektywnego przetwarzania. Do takich zadań przygotowuje studentów kierunek elektrotechnika, w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach.
Zajęcia dydaktyczne prowadzą oprócz nauczycieli akademickich także inżynierowie tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z uwzględnieniem zagadnień postępującej transformacji energetycznej i cyfrowej. W ramach przedmiotów obieralnych studenci mogą dodatkowo pogłębiać swoje zainteresowania i kwalifikacje pod kątem konkretnego zatrudnienia. Tematy prac dyplomowych często wynikają z zainteresowań dyplomantów, dotyczą też problemów wskazanych przez przedstawicieli przemysłu i są realizowane we współpracy z  przemysłem.

W czasie trwania studiów przez udział w dodatkowych zajęciach można uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności komputerowego wspomagania projektowania (ECDL CAD), zdobyć uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne SEP). Stale poszerzana jest również oferta kursów, szkoleń i warsztatów dla studentów, przy współudziale firm o profilu elektrotechnicznym. Studenci Elektrotechniki mogą także rozwijać zainteresowania w ramach kół naukowych, czy też rywalizować w corocznych ligach „Młodego Elektryka” z młodzieżówką SEP-owską z innych Uczelni.

Praktyki zawodowe trwające łącznie pół roku uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach i przygotowują do przyszłej pracy. Realizowane są zarówno w większych zakładach przemysłowych Tarnowa, jak i mniejszych jednostkach specjalistycznych.

Absolwenci kierunku elektrotechnika pracują na stanowiskach inżynierów elektryków, automatyków, służb utrzymania ruchu, projektantów, informatyków itp. Są również przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych i przemysłowych oraz biurach projektowych. Studia przygotowują także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci, którzy dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie.

Wróć do góry