Rozkład zajęć w semestrze letnim

Psychologia r.I , gr.1- rozkład zajęć w sem. letnim

Psychologia r.I , gr.2- rozkład zajęć w sem. letnim

Psychologia r.I , gr.3- rozkład zajęć w sem. letnim

Psychologia r.I , gr.4- rozkład zajęć w sem. letnim

 

 

 

W dniu 2.10.2023 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne nie będą realizowane – Dzień Rektorski.

W tym dniu odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów I rocznika studiów stacjonarnych o godz. 10.00 w sali A120. Na spotkaniu przedstawiony zostanie podział na grupy ćwiczeniowe.

Psychologia r.I , gr.1- rozkład zajęć w sem. zimowym

Psychologia r.I , gr.2- rozkład zajęć w sem. zimowym

Psychologia r.I , gr.3- rozkład zajęć w sem. zimowym

Psychologia r.I , gr.4- rozkład zajęć w sem. zimowym

Zajęcia z wychowania fizycznego

 

 

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku (studia stacjonarne) z  Kierownikami i Pracownikami Katedr Wydziału Humanistycznego odbędą się w dniu 02.10.2023 r. 

wg następującego porządku:

godz. 9.30    Języki obce w komunikacji (e-) biznesowej, s. A125

godz. 10.00   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, s. A104

godz. 10.00       Filologia angielska    s. A123

godz. 10.00       Filologia polska         s. A102

godz. 10.00       Psychologia               s. A120

Spotkania organizacyjne ze studentami studiów niestacjonarnych odbędą się na pierwszych zajęciach zorganizowanych zgodnie z rozkładem zajęć.

Wróć do góry