Harmonogram realizacji programu studiów został ustalony Uchwałą Nr 46/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2023 roku
w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia – studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024, załącznik nr 4.

 

Wróć do góry