Pełne wersje sylabusów zajęć dostępne są dla studentów Uczelni po zalogowaniu na Platformę Studenta.

Sylabusy zajęć – cykl kształcenia 2023-2028

Wersja skrócona – załącznik nr 5 do Uchwały Nr 46/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia – studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024.

Wróć do góry