Wydział Humanistyczny


Dziekan Wydziału – dr Joanna Graca
dyżur stacjonarny w semestrze letni 2022/2023:
środa – godz. 12.15 – 13.15
oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się (stacjonarnie lub online)
lub kontakt mailowy dziekan_wh@anstar.edu.pl

Prodziekan Wydziału – mgr Renata Kozioł
dyżur stacjonarny w semestrze letni 2022/2023:
wtorek – godz. 12.00 – 13.00
oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się (stacjonarnie lub online)
lub kontakt mailowy  r_koziol@anstar.edu.pl


W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą trzy Katedry:
Katedra Filologii
Kierownik Katedry – mgr Jadwiga Chwistek
e-mail: j_chwistek@anstar.edu.pl

Katedra Filologii – specjalność Filologia Angielska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Angielskiej – mgr Marta Pałucka
/e-mail: m_palucka@anstar.edu.pl/

Katedra Filologii  – specjalność Filologia Romańska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Romańskiej – dr Magdalena Szczepanik-Ninin
/e-mail: m_szninin@anstar.edu.pl/

Katedra Filologii – specjalność Filologia Germańska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Germańskiej – dr Radosław Pytlik
/e-mail: r_pytlik@anstar.edu.pl/

Katedra Filologii Polskiej
Kierownik Katedry – dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ
Zastępca Kierownika Katedry – dr Elżbieta Kwinta

Katedra Pedagogiki
Kierownik Katedry Pedagogiki- dr Wanda Kulesza

Kierunki studiów:


Strategia rozwoju Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie na lata 2020-2025

Strategia rozwoju WH_2020-2025

Wróć do góry