(aktualizacja 13.10.23)

Dokumenty regulujące organizację praktyki zawodowej na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie

Uchwała Nr 80/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej.

Zarządzenie Nr 104/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia załączników do Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej.

 

SEM. 3 – Praktyka zawodowa: Praktyka ogólnopedagogiczna (30 godz. 2 ECTS)

Kierunkowy regulamin praktyk zawodowych ogólnopedagogicznych 
Karta oceny studenta odbywającego praktykę zawodową ogólnopedagogiczną
Dziennik praktyk (wersja edytowalna)


SEM. 6 – Praktyka zawodowa: Praktyka śródroczna w przedszkolu (30 godz. 2 ECTS)

(dokumentacja w przygotowaniu)


SEM. 6 – Praktyka zawodowa: Praktyka ciągła w przedszkolu (75 godz. 3 ECTS)

(dokumentacja w przygotowaniu)


SEM. 8 – Praktyka zawodowa: Praktyka śródroczna w klasach 1-3 szkoły podstawowej (30 godz. 1 ECTS)

(dokumentacja w przygotowaniu)


SEM. 8 – Praktyka zawodowa: Praktyka ciągła w klasach 1-3 szkoły podstawowej (75 godz. 3 ECTS)

(dokumentacja w przygotowaniu)

Wróć do góry