Pełne wersje sylabusów zajęć dostępne są dla studentów Uczelni z każdego cyklu kształcenia po zalogowaniu na Platformę Studenta.

Wersja skrócona najnowszych sylabusów – cykl kształcenia 2023-2028 (Załącznik nr 5 do Uchwały nr 37/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 2 czerwca 2023 roku)

Studenci wcześniejszych cykli kształcenia posiadają dostęp do pełnych wersji sylabusów po zalogowaniu na Platformę Studenta.

Wróć do góry