Harmonogramy realizacji programu studiów – cykl kształcenia 2022-2027
Studia stacjonarne – LINK DO DOKUMENTU
Studia niestacjonarne – LINK DO DOKUMENTU

Harmonogramy realizacji programu studiów zostały ustalone Uchwałą nr 30/2022 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2022/2023

—————————–

Harmonogramy realizacji programu studiów – cykl kształcenia 2021-2026
Studia stacjonarne – LINK DO DOKUMENTU
Studia niestacjonarne – LINK DO DOKUMENTU

Harmonogramy realizacji programu studiów zostały ustalone Uchwałą nr 50/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022

 

Wróć do góry