Student Kierunku Administracja I stopnia – studia stacjonarne i 
niestacjonarne zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową studencką w 
trakcie trwania II roku studiów (IV semestr) w wymiarze 960 h 
dydaktycznych (720 godzin zegarowych).

Student Kierunku Administracja II stopnia – studia stacjonarne i 
niestacjonarne zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową studencką po I 
roku studiów (II semestr) w wymiarze 480 h dydaktycznych (360 godzin 
zegarowych).

Praktyka może być realizowana w maksymalnym wymiarze 8 h dydaktycznych (45 
min.) dziennie, czyli 6 h zegarowych.

Praktyka może być realizowana w krótszym dziennym wymiarze godzinowym (co 
oznacza realizację praktyki przez większą ilość dni), w zależności od 
uzgodnienia z Praktykodawcą.

Studenci Kierunku Administracja I stopnia powinni zrealizować praktykę w 
dowolnie wybranym okresie lecz nie wcześniej niż po zakończeniu semestru 
zimowego i nie później niż do końca sesji poprawkowej.

Studenci Kierunku Administracja II stopnia powinni zrealizować praktykę w 
dowolnie wybranym okresie lecz nie później niż do końca sesji poprawkowej.

Studenci, którzy ze względu na szczególne okoliczności chcieliby zakończyć 
praktykę po tym terminie, muszą uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, 
poprzedzoną pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przez uczelnianego opiekuna 
praktyk.

Realizacja praktyk powinna być zaplanowana na dowolnie wybrany okres poza 
dniami, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Dalsze szczegóły znajdują się w Kierunkowym Regulaminie Praktyk

Opiekunowie praktyk na kierunku Administracja:

  1. dr Norbert Szczęch – studia stacjonarne I stopnia
  2. mgr Wojciech Wojdak – studia niestacjonarne I stopnia
  3. dr Andrzej Ogonowski – studia stacjonarne II stopnia
  4. dr Leszek Małek – studia niestacjonarne II stopnia

Kierownikiem praktyk na kierunku Administracja jest dr Norbert Szczęch (norbert.szczech@wp.pl)

Pliki do pobrania:

Rok akademicki 2023/2024:

Kierunkowy Regulamin Praktyk – Administracja

Kierunkowy program 6-miesięcznych praktyk

Kierunkowy program 3-miesięcznych praktyk

Formularz zgody na odbycie praktyki w wybranym zakładzie lub instytucji

Praktyki w pytaniach i odpowiedziach

Karta oceny studenta (wypełnia zakładowy opiekun praktyk)

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk Zawodowych

Ankieta studencka

 

Rok akademicki 2022/2023:

Kierunkowy Regulamin Praktyk,
Kierunkowy program 6-miesięcznych praktyk,
Kierunkowy program 3-miesięcznych praktyk,
Formularz zgody na odbycie praktyk w wybranym zakładzie lub instytucji (2022/2023),
Praktyki w pytaniach i odpowiedziach,
Karta oceny studenta (wypełnia zakładowy opiekun praktyk),
Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk Zawodowych,
Ankieta- studencka ocena (2022/2023).

Rok akademicki 2021/2022:

Kierunkowy Regulamin Praktyk – Administracja

Kierunkowy program 3-miesięcznych praktyk

Kierunkowy program 6-miesięcznych praktyk

Formularz zgody na odbycie praktyk w wybranym zakładzie lub instytucji (2021/2022)

Praktyki w pytaniach i odpowiedziach

Karta oceny studenta (wypełnia zakładowy opiekun praktyki)

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk Zawodowych

Ankieta – studencka ocena (2021/2022)

Rok akademicki 2020/2021:

Kierunkowy Regulamin Praktyk Zawodowych dla kierunku Administracja

Program sześciomiesięcznej praktyki dla studentów kierunku Administracja (studia I stopnia)

Program trzymiesięcznej praktyki dla studentów kierunku Administracja (studia II stopnia)

Formularz zgody na odbycie praktyk w wybranym zakładzie lub instytucji

Studencka ocena praktyki zawodowej (kwestionariusz ankiety)

FAQ – najczęściej zadawana pytania dotyczące praktyk zawodowych

Wróć do góry