ROK AKADEMICKI 2023/2024

SEMESTR „Letni”

(opublikowane harmonogramy są wersją wstępną, która może ulec zmianie)

Studia I stopnia (licencjat):

Uwaga: pliki z harmonogramami opracowywane są w oparciu o stacjonarną wersję MS Excel. Nie można wykluczyć że na urządzeniach mobilnych mogą wyświetlać się inne informacje niż w oryginalnej wersji

Studia stacjonarne:
Plan zajęć, Administracja, I – III (lic.): (pobierz)

Terminy zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego: (zostaną dodane)

Studia niestacjonarne:
Plan zajęć, Administracja, I – III (lic.): (pobierz)

Plan seminariów, Administracja, I-III (lic.): (pobierz)

Studia II stopnia (magisterskie):

Studia stacjonarne:
Plan zajęć, Administracja IV – V (SUM): (pobierz)

Studia niestacjonarne:
Plan zajęć, Administracja IV – V (SUM): (pobierz)

Plan seminariów, Administracja IV-V (SUM): (pobierz)

Terminy zajęć wychowania fizycznego w II semestrze  roku akademickiego 2023/2024 (w opracowaniu)

Podział studentów na grupy (dotyczy studentów pierwszych lat):

Studia stacjonarne I stopnia (pobierz)
Studia stacjonarne II stopnia (pobierz)

Studia niestacjonarne II stopnia (pobierz)

Wróć do góry