• ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ-GRAFIKA
  • ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ-WZORNICTWO
  • Załącznik – Protokół oryginalności pracy pdf
  • Załącznik – Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pdf
  • Załącznik – Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pdf
  • Załącznik – I podanie dot. przedłużenia terminu na złożenie pracy dyplomowej do Dziekan Wydziału doc.
  • Załącznik – Kolejne podanie dot. przedłużenia terminu na złożenie pracy dyplomowej do JM Rektor PWSZ w Tarnowie doc.
  • Wytyczne dot. złożenia pracy w Dziekanacie na rok akademicki 2020/2021 pdf
Wróć do góry