http://wydzialsztuki.pl/grafika/

Grafika to kierunek studiów o specjalności projektowej, który przygotowuje studentów do samodzielnej pracy w zakresie grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, stron internetowych, grafiki interaktywnej, animacji a także różnorodnych działań w obszarze publikacji elektronicznych.  Pozwala absolwentom podejmować pracę projektantów w agencjach reklamowych, wydawnictwach  lub przedsiębiorstwach. 

Studia licencjackie (I stopnia) trwają 7 semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Obok specjalistycznych zajęć projektowych i nauki programów graficznych, studenci rozwijają swoje zdolności artystyczne w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, ilustracji, fotografii czy rzeźby. Dopełnienie stanowi wiedza z zakresu historii sztuki, historii grafiki projektowej, a także etyki, filozofii i reguł rynku pracy.

Program studiów przewiduje możliwość indywidualnego wyboru obszaru zainteresowań i realizacji dyplomowej w ramach specjalizacji:

GRAFIKA WYDAWNICZA – pracownia zajmuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju druków, czasopism i książek. Student otrzymuje profesjonalną wiedzę dotyczącą składu wielostronicowych publikacji oraz typografii.

GRAFIKA REKLAMOWA – pracownia zajmuje się szeroko pojętą grafiką projektową: działaniami ambientowymi, outdoorem, reklamą prasową, projektowaniem plakatu oraz elementów składających się na system identyfikacji produktu lub wydarzenia.

GRAFIKA MULTIMEDIALNA – pracownia zajmuje się tworzeniem grafiki prezentacyjnej i internetowej, animacją, projektowaniem publikacji elektronicznych oraz wydawnictw multimedialnych.

Atuty:

  • indywidualne podejście do każdego studenta, małe grupy i przyjazna atmosfera
  • kształcenie całościowe – przedmioty praktyczne / projektowe uzupełniamy o wiedze teoretyczną z zakresu historii sztuki, etyki, filozofii, reguł rynku pracy
  • studenci rozwijają kompetencje projektanta – kreatywność, zdolności manualne, obsługę programów graficznych, umiejętność pracy zespołowej i przygotowania własnych projektów pod kątem potrzeb rynku
  • wyśmienity i zgrany zespół dydaktyków

Perspektywa pracy:

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju studiach i biurach projektowych, świadczących usługi w zakresie grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, grafiki wydawniczej, projektowania stron internetowych, grafiki multimedialnej – agencjach reklamowych i wydawniczych, redakcjach czasopism i gazet, firmach specjalizujących się w projektowaniu wewnętrznej i zewnętrznej informacji wizualnej. Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia samodzielnej praktyki projektowej (własna firma).

Wróć do góry