W ramach nauczania prowadzonego na kierunku Grafika grupę przedmiotów fakultatywnych stanowią lektoraty języka obcego (więcej informacji udziela Studium Języków Obcych ANS) oraz blok projektowych przedmiotów specjalizacyjnych.

Opisy poszczególnych pracowni oraz zasady wyboru i zapisu reguluje dokument:

Projektowe przedmioty fakultatywne – informacje i zasady wyboru

Wróć do góry