Praktyka zawodowa stanowi integralną częścią procesu kształcenia studentów Akademii Tarnowskiej. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku Grafika

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Grafika

Regulamin kierunkowy  jest uzupełnieniem  Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej wprowadzonego Uchwałą nr 6/2021. Dokument dostępny na stronie internetowej https://anstar.edu.pl/uczelnia/praktyki

Opiekun praktyki zawodowej na kierunku Grafika: dr Antonina Janus-Szybist

 

Wróć do góry