Regulamin dyplomowania Wydziału Politechnicznego

Załączniki:

Załącznik 1 Wzór formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej: Formularz zgłoszenia pracy 

Załącznik 2 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej: Wzór strony tytułowej pracy 

Załącznik 3 Wzór oświadczenia studenta:  Oświadczenie Załącznik obowiązkowy do pracy dyplomowej

Załącznik 4 Wzór oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej: Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy 

Załącznik 5 Wzór opisu płyty CD:  Wzór opisu płyty CD

Załącznik 6 Formularz oceny promotora pracy dyplomowej: Formularz oceny promotora pracy dyplomowej

Załącznik 7 Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej: Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej.

 Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studentów Kierunku Inżynieria Materiałowa 2022

Wróć do góry