Siedmiosemestralne studia inżynierskie na kierunku Technologia i Zarządzanie Produkcją prowadzone są w trybie stacjonarnym przez Katedrę Technologii i Zarządzania Produkcją. Studia kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że lepiej przygotowują absolwentów do pracy, przez dużą ilość zajęć praktycznych oraz sześciomiesięczne praktyki zawodowe.

Studia przygotowują specjalistów z technologii wyrobów metalicznych, polimerowych, ceramicznych oraz w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi.

Program studiów bazuje na przedmiotach podstawowych takich jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia. Przedmioty kierunkowe to między innymi technologie materiałowe, grafika inżynierska, podstawy mechaniki i elektrotechniki, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, rachunek kosztów dla inżynierów. Program studiów obejmuje również przedmioty związane z humanistyką, ekonomią, oraz języki obce.

Absolwenci kierunku Technologia i Zarządzanie Produkcją są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych wytwarzających nowoczesne materiały, a także w zakładach ceramicznych, materiałów budowlanych, metalurgicznych oraz produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wszystkie zakłady wytwórcze potrzebują inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, którzy znają technologię i potrafią dbać o jakość wyrobów.

Wróć do góry