KATEDRA TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ AKADEMII TARNOWSKIEJ W TARNOWIE

(dawniej: Katedra Inżynierii Materiałowej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, Zakład Technologii Materiałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej)

BYLI I EMERYTOWANI PRACOWNICY

♦ BIAŁOSKÓRSKI Jerzy, dr (2005 – 2007; początkowo w Zakładzie Chemii)

♦ BIŃCZYCKA Halina, dr (1999 – 2017)

♦ GIL Aleksander,  prof. dr hab. inż. (2016 – 2018)

♦ KWATERA Andrzej, dr hab. inż. prof. Uczelni (2000 – 2019)

♦ LASKA Jadwiga, prof. dr hab. inż. (2005 – 2020)

♦ LIS Jerzy, prof. dr hab. inż. (2001 – 2016)

♦ PIEKARCZYK Jan, dr inż. (2002 – 2015)

♦ SAWKA Agata, dr inż. (2006 – 2014)

♦ STOCHEL Jerzy, dr (1999 – 2018)

♦ ŚRODA Marcin, dr hab. inż. (2007 – 2017)

♦ WASYLAK Jan, prof. dr hab. Inż. (2006 – 2016)

♦ WYSZOMIRSKI Piotr, prof. dr hab. Inż. (2002- 2022)

♦ ZASADZIŃSKI Józef, prof. dr hab. Inż. (2001 – 2018)

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

♦ BORCZUCH-ŁĄCZKA Maria, prof. dr hab. Inż. (2002 – 2020)

♦ CABAJ Ryszard, mgr inż. (2008 – 2020)

♦ KOMORNICKI Stanisław, prof. dr hab. (2001 – 2016)

♦ KUREK Bronisław, dr inż. (2000 – 2018)

Wróć do góry