Publikacje nauczycieli akademickich Katedry Ochrony środowiska z roku 2022.

Pracowników KOŚ wyróżniono wytłuszczoną czcionką.

 

 1. Trojańska M., Rogala M., Kowalczyk A., Chyc M., Latowski D., Bojko M. 2022. Is the merA gene sufficient as a molecular marker of mercury bacterial resistance? Acta Biochimica Polonica 69;3, 507-512. (IF2022=2.349, Punkty MEiN = 70 pkt.).
 2. Perera E.C.J., Chyc M. 2022. Morphology of household waste on the example of Sri Lanka and Poland — case study. Science, Technology and Innovation,15; 1-2, 17-21. (Punkty MEiN = 5 pkt.).
 3. Ceklarz K., Franczak P., 2022, Kamienne zapory na potoku Gorzki, Zeszyty rabczańskie, 7, 157-170.
 4. Franczak P., Listwan-Franczak K., 2022, 20 lat po katastrofalnej powodzi. Lipiec 2001 roku w Makowie Podhalańskim i gminie Budzów, Rocznik Bbaiogórski, 23, 67-75.
 5. Żelazo P. and Fyda J. 2022: Decomposition rate of two tea types in two different forestry niches. Science, Technology and Innovation (STI). Vol. 15(1-2) 8-16. (eISSN 2544-9125, doi:55225/sti.399, (MEiN JCR 5).
 6. Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 1-224. ISBN 978-83-953518-7-6 (monografia Punkty MEiN = 80).
 7. Klich M., Klich S., Franczak P. 2022. Ogólna charakterystyka źródlisk i górnych partii Jasiołki – teren badań oraz obszarowe formy ochrony przyrody. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 12-77. (Punkty MEiN = 20).
 8. Klich S., Klich M. Cenne i chronione siedliska roślinne oraz zbiorowiska roślinne źródlisk i górnych partii Jasiołki. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 78-91. (Punkty MEiN = 20).
 9. Klich S., Klich M. Inwentaryzacja florystyczna źródlisk i górnego odcinka Jasiołki. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 92-104. (Punkty MEiN = 20).
 10. Klich M., Klich S. 2022. Fauna źródlisk i górnych partii Jasiołki. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 105-168. (Punkty MEiN = 20).
 11. Klich M., Klich S. 2022. Makrozoobentos źródlisk i górnych partii Jasiołki. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 168-183. (Punkty MEiN = 20).
 12. Franczak P., Klich M., Klich S. 2022. Parametry fizykochemiczne wody górnej Jasiołki. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 184-195. (Punkty MEiN = 20).
 13. Klich M., Klich S. 2022. Analiza zagrożeń przyrody obszaru górnego odcinka Jasiołki. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P. 2022. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Jasiołki. Wydawnictwa ANS w Tarnowie, s. 196-206. (Punkty MEiN = 20).
 14. Kowalska A. Rola zakładów termicznego przetwarzania odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. VII Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. Gdańsk.
 15. Irla M., Kowalska A. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach na terenie województwa małopolskiego. Science, Technology and Innovation, 15(1-2), s. 29–37. (Punkty MEiN = 5).
 16. Maj-Zajezierska K. The variability of heavy metals in PM 10 dust in the podkarpackie voivodeship., In. Environmental protection transport and logistics production engineering”. S. Kowalski, I. Pietrucha (red.) Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2022, ss. 77-89. (Punkty MEiN = 20).
 17. Kolak T., Maj-Zajezierska K. The municipal waste management in the Skrzyszów commune. Science, Technology and Innovation, ISSN 2544-9125, 15(1-2), s. 22-28. (Punkty MEiN = 5).
Wróć do góry