Publikacje nauczycieli akademickich Katedry Ochrony Środowiska z roku 2020.

Pracowników KOŚ oraz osoby z poza Katedry ale prowadzące zajęcia na naszym kierunku wyróżniono wytłuszczoną czcionką.

 1. Chyc M., Pradel Ż, Kusior B. 2020. Opady i zanieczyszczenia pyłowe w Tarnowie. W: Bogacka M (red.), Pikoń K. (red.). Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-950087-7-1, s. 35-42 (rozdział w recenzowanej monografii). (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 2. Chyc M., Sawczak , Wiąckowski K. 2020. Occurrence of pharmaceuticals in surface waters. Sci. Tech. Innov., 2020, 9 (2), 39-45. (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 3. Chyc M. 2020. Oczyszczacz powietrza – indywidualna ochrona przed pyłem powietrza wewnętrznego. Health Promotion & Physical Activity, 1 (10), 13-19. (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 4. Chyc M., Pradel Ż. 2020. Kosmetyki do paznokci źródłem toksycznych substancji. Pol. J.Cosmetol 23(1), 41-46. (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 5. Chyc M. 2020. Olejek paczulowy, ocena jakości hedonicznej i zafałszowania. Pol. J.Cosmetol 23(3), 193-197. (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 6. Chyc M. 2020. Wstępna ocena zafałszowania składu olejów eterycznych. Sci. Tech. Innov., 2020, 11 (4), (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 7. Jucha W., Franczak P., Sadowski P., Detection of World War II field fortifications using ALS and archival aerial images – German OKH Stellung b1 trenches in the south of the Polish Carpathians, Archaeological Prospection, 60, 1-26 (IF=1,579) (Punkty MENISW = 140 pkt.)
 8. Sobczyk M., Pajdak-Stós A., Fialkowska E., Fyda J., 2020: The influence of Aspidisca cicada on nitrifying bacteria and the morphology of flocs in activated sludge, Water and Environment Journal 34, 699-709, doi.org/10.1111/wej.12571 (IF2018 1,178; MEiSW JCR 40).
 9. Drzewicki A., Fyda J. 2020: Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., 1-52, MENISW JCR 20.
 10. Nugroho F.A. and Fyda J. 2020: Uptake of plastic microbeads by ciliate Paramecium aurelia. ISSN 2544-9125 Science, Technology and Innovation (GICID: 01.3001.0014.4173), 9 (2), 1-9, (MEiSW JCR 5).
 11. Konop K. and Fyda J. 2020: Notes on occurrence of moths (Lepidoptera, Heterocera) in Ksany village in the commune of Opatowiec of the Świętokrzyskie Province. ISSN 2544-9125 Science, Technology and Innovation, 2020, 9 (2), 28–38 (GICID: 3001.0014.4282) (MEiSW JCR 5).
 12. Flis A., Gwiazda R., Krztoń W. Sex differences in Little Bittern (Ixobrychus m. minutes) parental care: a pilot study. Bird Study, 67 (3): 393-397 ((IF2017 1,241; MEiSW JCR 70).
 13. Gwiazda R., Makomaska-Juchiewicz M. Wspomnienia magistrantów Profesora Władysława Grodzińskiego. W: Morawska-Nowak B. (red.) Profesor Władysław Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 105-110.
 14. Matysek M., Gwiazda R., Bonczar Z. 2020. The importance of habitat diversity and plant species richness for hazel grouse occurrence in the mixed mountain forests of the Western Carpathians. European Journal of Forest Research 139: 1056-1065 (Punkty MENISW = 100 pkt)
 15. Matysek M., Gwiazda R., Zięba F., Klimecki M., Mateja R., Krzan P. 2020. High tourism activity Walters the spatial distribution of Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) and predation on artificial nests in a high-mountain habitat. Ornis Fennica 97: 53-63 (Punkty MENISW = 70 pkt)
 16. Pukalski J., Marcol N., Wolan N., Płonka P.M., Ryszka P., Kowalski T., Latowski D. 2020. Detection of a pheomelanin-like pigment by EPR spectroscopy in the mycelium of Plenodomus biglobosus Acta Biochimica Polonica 67 (3), 295-301 (Punkty MENISW = 40 pkt.)
 17. Goss R., Latowski D. 2020. Lipid dependence of xanthophyll cycling in higher plants and algae. Frontiers in Plant Science 11 (Punkty MENISW = 100 pkt.)
 18. Topolska J., Kostecka-Gugała A., Ostachowicz B., Latowski D. 2020. Selected metal content and antioxidant capacity of Sambucus nigra flowers from the urban areas versus soil parameters and traffic intensity. Environmental Science and Pollution Research 27 (1), 668-677 (Punkty MENISW = 70 pkt.)
 19. Padoł S., Klich M. Presja turystyczna w rezerwacie przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” na Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty) w sezonie wiosennym i letnim 2018 roku. Sci. Tech. Innov., 2020, 9 (2), 21-27. (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 20. Klich M., Klich S. 2020. Sensitve species in a bad habitat – species richness of ichtiofauna in the strongly antropogenically transformer Uszwica River (southern Poland). Sci. Tech. Innov., 2020, 9 (2), 46-55. (Punkty MENiSW = 5 pkt.).
 21. Sobczyk W., Kowalska A. Sobczyk E.J. 2020. Analysis of the causes between the miners and naturalists, Inżynieria Mineralna. (Punkty MENISW:40)
 22. Sobczyk W., Kowalska A2020. Problemy społeczne gospodarki odpadami, Inżynieria Mineralna. (Punkty MENISW:40)
 23. Kowalska A., Sobczyk W., Korzec K. 2020. Rola edukacji społeczeństwa w koncepcji gospodarki cyrkularnej, Inżynieria Mineralna. (Punkty MENISW:40)
 24. Sobczyk W., Kowalska A. Sobczyk E.J. 2020. Exploitation of mineral resources for sustainable development on the example of Poland, Journal of Education, Technology and Computer Science. (Punkty MENISW 5)
 25. Kowalska A., Sobczyk W. 2020. Punkty selektywnej zbiórki odpadów jako ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym, IAKOŚ 2020 : V Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska : Gdańsk, 15-17 września 2020
 26. Kowalska A., Sobczyk W. 2020. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa jako ważny element gospodarki cyrkularnej. V Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska : Gdańsk, 15-17 września 2020
 27. Kozłowski J., Konarzewski M., Czarnoleski M. 2020. Coevolution of body size and metabolic rate in vertebrates: a life-history perspective. Biological Reviews 95, 1393-1417. 2020. (Punkty MENISW = 200 pkt.)
 28. Kozłowski J., Burger O., Dańko M.J. 2020. Williams’ prediction will often be observed in nature. Trends in Ecology & Evolution 35, 302-303. 2020. (Punkty MENISW = 200 pkt.)
 29. Antoł A., Kozłowski J. 2020. Scaling of organ masses in mammals and birds: phylogenetic signal and implications for metabolic rate scaling. ZooKeys 982, 149-159. (Punkty MENISW = 70 pkt.)
 30. Antoł A., Labecka A.M., Horvathova T., Sikorska A., Szabla N., Bauchinger U., Kozłowski J., Czarnoleski M. 2020. Effects of thermal and oxygen conditions during development on cell size in the common rough woodlice Porcellio scaber. Ecology and Evolution 10, 9552-9566. (Punkty MENISW = 100 pkt.)
 31. Antoł A., Labecka A.M., Horvathova T., Zielinski B., Szabla N., Vasko Y., Pecio A., Kozłowski J., Czarnoleski M. 2020. Thermal and oxygen conditions during development cause common rough woodlice (Porcellio scaber) to alter the size of their gas-exchange organs. Journal of Thermal Biology 90, 102600. (Punkty MENISW = 70 pkt.)
 32. Kozłowski J. 2020. Bloki energetyczne wykorzystujące gaz ziemny są niezbędne dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii. PAUza Akademicka 12[503], 1.
 33. Kozłowski J. 2020. Czy latać na wakacje do ciepłych krajów? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. PAUza Akademicka 12[501], 1.
 34. Kozłowski J. 2020. Przekształcajmy kopalnie w obiekty użyteczne. PAUza Akademicka 12[527], 3-4.
 35. Wachowicz-Pyzik A., Sowiżdżał A., Pająk L., Ziółkowski P., Badur J., Assessment of the effective variants leading to higher efficiency for the geothermal doublet, using numerical analysis-case study from Poland (Szczecin Trough). Energies 13 (9) art. no. 2174, 1-20. (MENISW = 100 pkt.)
Wróć do góry