Publikacje nauczycieli akademickich Katedry Ochrony Środowiska z roku 2021.

Pracowników KOŚ oraz osoby z poza Katedry ale prowadzące zajęcia na naszym kierunku wyróżniono wytłuszczoną czcionką.

 

 1. Sadura I., Latowski D., Oklestkova J., Gruszka D., Chyc M., Janeczko A. 2021. Molecular dynamics of chloroplast membranes isolated from wild-type barley and a brassinosteroid-deficient mutant acclimated to low and high temperatures. Biomolecules 2021, 11:27, 1-20. (IF2020=4,879, Punkty MEiN = 100 pkt.).
 2. Chyc M., Białas K., Duraczyńska K., Forgiel S., Polek M. Różycka-Śmiertka M. 2021. Składniki kosmetyków o negatywnym wpływie na środowisko. Pol. J.Cosmetol 24(2), 80-87. (Punkty MEiN = 5 pkt.).
 3. Żelazo P. and Fyda J. 2021: Decomposition rate of two tea types in two different forestry niches. ISSN 2544-9125 Science, Technology and Innovation, in press, (MEiN JCR 5).
 4. Sobczyk M., Pajdak-Stós A., Fiałkowska E., Sobczyk Ł., Fyda J. 2021: Multivariate analysis of activated sludge community in full-scale. Environmental Science and Pollution Research 28, 3579–3589, DOI: 10.1007/s11356-020-10684-5 (IF2020 4,223; MEiN JCR 70).
 5. Gwiazda R., Flis A., Szarek-Gwiazda E., Pszczeliński Ł. 2020. Prey Composition of Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) and Red-throated Diver (Gavia stellata) in Freshwater Reservoirs during Migration. Waterbirds 43 (3/4): 321-325 (IF = 0,584, Punkty MENISW = 70 pkt). (publikacja ukazał się w styczniu 2021r.)
 6. Kowalska A., Irla M., Sobczyk W. 2021. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach na terenie województwa małopolskiego. VI Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. Gdańsk. str. 31.
 7. Kozłowski J. 2021. Na progu katastrofy. Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4-7.
 8. Kozłowski J. 2021. Miks energetyczny wczoraj, dziś i jutro. Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 28-33.
 9. Kozłowski J., Szwagrzyk J. 2021. Rola lasów  w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia. W: Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian klimatu. Polskie Towarzystwo Leśne, Katowice. str. 87-100.
 10. Schramm B.W., Labecka A.M., Gudowska A. , Antoł A., Sikorska A., Szabla N. , Bauchinger U., Kozłowski, J., Czarnoleski M. 2021. Concerted evolution of body mass, cell size and metabolic rate among carabid beetles. Journal of Insect Physiology 132, 104272 (Punkty MENISW = 100 pkt).
 11. Surówka E., Latowski D., Dziurka M., Rys M., Maksymowicz A, Żur I., Olchawa-Pajor M., Desel Ch., Krzewska M., Miszalski Z. ROS-Scavengers, Osmoprotectants and Violaxanthin De-Epoxidation in Salt-Stressed Arabidopsis thaliana with Different Tocopherol Composition. International Journal of Molecular Sciences 22(21), 2021 (IF = 5.923; Punkty MEiN = 140).
 12. Ziółkowski P., Hyrzyński R., Lemański M., Kraszewski B., Bykuć S., Głuch S., Sowiżdżał A., Pająk L., Wachowicz-Pyzik A., Janusz Badur J., 2021. Different design aspects of an Organic Rankine Cycle turbine for electricity production using a geothermal binary power plant. Energy Conversion and Management. ISSN 0196-8904 – 2021 vol. 246 art. no. 114672, s. 1–16.  Bibliogr. s. 15-16 (Punkty MNISW = 200 pkt.).
 13. Stefaniuk M., Cygal A., Wachowicz-Pyzik A., Maćkowski T., Sowiżdżał A. , 2021. Ocena możliwości wykorzystania badań sejsmicznych i magnetotellurycznych w projektowaniu instalacji geotermalnych. WVII ogólnopolski kongres geotermalny: 28–30 IX 2021 : książka rozszerzonych abstraktów: 7th Polish geothermal congress: 28–30 IX 2021 : of extended abstracts, Aleksandra Kasztelewicz; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne.   Kraków: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021, str. 40.
 14. Stefaniuk M., Maćkowski T., Sowiżdżał A., Wachowicz-Pyzik A., Application of geophysical methods for the recognition of geothermal reservoirs parameters in Poland. W: WGC 2020+1: World Geothermal Congress 2020+1: proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021. International Geothermal Association. s. 1-8. Bibliogr. s. 6-8, Abstr.
Wróć do góry