Publikacje nauczycieli akademickich Katedry Ochrony Środowiska z lat 2015 – 2020 
(10 wybranych każdego pracownika)

Marek Chyc, dr inż., adiunkt

Tematyka badań:inżynieria środowiska, chemia środowiska, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, chemia analityczna

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne

 1. Trela A.,  Silska G., Chyc M., Latowski D., Kruk J., Szymańska R. 2019. Tocochromanols and fatty acid composition in fax (Linum usitatissimum L.) accessions. . Acta Soc Bot Pol. 2019;88(4):3636. (IF=1,000) (Punkty MNiSW = 40 pkt.)
 2. Kliś S., Thomas M., Barbusiński K., Gołąbek K., Krzemiński Ł. Chyc M. 2019. Removal of Azo Dye Acid Red 27 from Aqueous Solutions Using Classical and Modified Fenton Reagent with Zero-Valent Iron. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 100-106. (IF=0,775) (Punkty MNiSW = 40 pkt.).
 3. Thomas M., Kliś S., Barbusiński K., Chyc M. 2019. Removal of Acid Red 27, Reactive Black 5 and Acid Green 16 from Aqueous Solutions using Potassium Ferrate(VI). 71 FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 71-75. (IF=0,775) (Punkty MNiSW = 40 pkt.).
 4. Thomas M, Barbusiński K, Kliś S, Szpyrka E, Chyc M. 2018. Synthetic Textile Wastewater Treatment using Potassium Ferrate(VI) – Application of Taguchi Method for Optimisation of Experiment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 3(129): 104-109. (IF=0,677) (Punkty MNiSW = 40 pkt.).
 5. Chyc M., Wielgus Ż. 2018. Metoda zagospodarowania odpadowego siarczanu(VI) żelaza(II). Archiwum gospodarki odpadami i ochrony środowiska 2018, 20:2, s.9-16 (Punkty MNiSW = 5 pkt.).
 6. Chyc M., Latowski D. 2018, Ekologiczny dodatek paliwowy a czyste powietrze. Wydawnictwo Krawowska Fimówka, s. 1-132. ISBN 978-83-953087-0-3 (recenzowana monografia naukowa, punkty MNiSW = 25 pkt.)
 7. Chyc M, Wielgus Ż. 2018. Problematyka utylizacji katalizatorów zawierających metale szlachetne. Rozdział w monografii recenzowanej: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki, red. K. Pikoń, M. Bogacka, str. 213-219, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-950087-0-2 (Punkty MNiSW = 5 pkt.).
 8. Latowski D., Chyc M., Helios-Rybicka E. 2017. Ecological solid fuel additive. Reducing soot formation. Patent międzynarodowy WO 2017/013476. (Punkty MNiSW = 100 pkt.).
 9. Kowalczyk A., Chyc M., Ryszka P., Latowski D. 2016. Achromobacter xylosoxidans as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation. Environ Sci Pollut Res. 2016,23:11349–11356.  (IF=2,910) (Punkty MNiSW = 100 pkt.).
 10. Vogt O., Kurowski G., Ogonowski J., Ciesielczyk W., Chyc M., Wais J., Kuldanek E. 2015. Preparat do usuwania powłok lakierniczych i sposób wytwarzania preparatu. Patent krajowy nr PL 235488 (Punkty MNiSW = 25 pkt.).

Paweł Franczak, mgr, wykładowca

Tematyka badań: geografia, hydrologia, geomorfologia, klimatologia, ochrona przyrody

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 1. Jucha W., Franczak P., Sadowski P., Detection of World War II field fortifications using ALS and archival aerial images – German OKH Stellung b1 trenches in the south of the Polish Carpathians, Archaeological Prospection, 60, 1-26 (IF=1,579) (Punkty MNISW = 140 pkt.)
 2. Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Understanding flood preparedness : flood memories, social vulnerability and risk communication in Southern Poland. Springer, s. 1-130. ISBN 978-3-030-04593-7 (recenzowana monografia, Punkty MNISW = 80 pkt.)
 3. Bryndal T., Franczak P., Kroczak R., Cabaj W., Kołodziej A., The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments : a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland), Natural Hazards, 88, 1, 95-120 (IF=2,799) (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 4. Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź : wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi. Wydawnictwo IGiGP UJ, s. 1-478. ISBN 978-83-64089-39-8 (recenzowana monografia, Punkty MNISW = 20 pkt.)
 5. Franczak P. (red.), 2017Police: pasmo w cieniu Babiej Góry. Wydawnictwo IGiGP UJ, s. 1-527. ISBN 978-83-64089-40-4 (recenzowana monografia, Punkty MNISW = 20 pkt.)
 6. Kłapyta P., Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2016. Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data : a summary review, Quaternary International, 415, 126-144. (IF=2,318) (Punkty MNISW = 30 pkt. wg „starej punktacji”)
 7. Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016. Universal or context-specific social vulnerability drivers : understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 212-223, (IF=2,896) (Punkty MNISW = 20 pkt. wg „starej punktacji”)
 8. Franczak P., Fiedeń Ł., Grzeszna K., Działek J., Biernacki W., Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku, Prace Geograficzne, 151, 27-51. (Punkty MNISW = 14 pkt. wg „starej punktacji”)
 9. Franczak P., Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016. Planowanie przestrzenne na obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry, Prace i Studia Geograficzne, 61, 4, , 25-45. (Punkty MNISW = 8 pkt. wg „starej punktacji”)
 10. Franczak P., 2017, Rola katastrofalnych wezbrań w kształtowaniu morfologii koryt w małych zlewniach górskich, na przykładzie zdarzenia z maja 2014 r. w zlewni górnej Skawicy, Leśne Prace Badawcze, 78, 1, 28-38. (Punkty MNISW = 13 pkt. wg „starej punktacji”)

Janusz Fyda, dr hab., prof. Uczelni

Tematyka badań: ekologia pierwotniaków i mikroorganizmów wodnych, cykle życiowe i strategie adaptacyjne orzęsków, ekologia osadu czynnego

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Nugroho F.A. and Fyda J2020. Uptake of plastic microbeads by ciliate Paramecium aurelia. Science, Technology and Innovation (GICID: 01.3001.0014.4173), 1-17, (MEiSW JCR 5).
 2. Sobczyk M., Pajdak-Stós A., Fiałkowska E., Sobczyk Ł., Fyda J2020: Multivariate analysis of activated sludge community in full-scale. Environmental Science and Pollution Research DOI: 10.1007/s11356-020-10684-5 (IF2019 3,056; MEiSW JCR 70).
 3. Konop K. and Fyda J2020. Rapid inventory of moths (Lepidoptera, Heterocera) in Ksany village in the commune of Opatowiec of the Świętokrzyskie Province. Science, Technology and Innovation (GICID: 01.3001.0014.4173), 1-19, (MEiSW JCR 5).
 4. Sobczyk M., Pajdak-Stós A., Fialkowska E., Fyda J., 2020. The influence of Aspidisca cicada on nitrifying bacteria and the morphology of flocs in activated sludge, Water and Environment Journal (IF2018 1,178; MEiSW JCR 40).
 5. Sobczyk M., Pajdak-Stós A., Fiałkowska E., Kocerba-Soroka W., Starzycka-Giża J., Fyda J2018. Evaluation of the accuracy of two simple methods for microscopic activated sludge analysis. Water Science and Technology 78 (10), 2104-2012 doi: 10.2166/wst.2018.487. (IF2017 1,247; MEiSW JCR 20).
 6. Walczyńska A., Sobczyk M., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Fyda J., Wiąckowski K., 2018. Interaction Between a Bacterivorous Ciliate Aspidisca cicada and a Rotifer Lecane inermis: Doozers and Fraggles in Aquatic Flocs. Microbial Ecology. 75:569–581 DOI 10.1007/s00248-017-1036-5 (IF2018 3,614; MEiSW JCR 35)
 7. Pajdak-Stós A., Sobczyk M., Fiałkowska E., Kocerba-Soroka W., Fyda J 2017. The effect of three different predatory ciliate species on activated sludge microfauna. European Journal of Protistology, 58. 87-93 .DOI. 10.1016/j.ejop.2017.01.001 (IF2017 2,430; MEiSW JCR 20).
 8. Pajdak-Stós A., Kocerba-Soroka W., Fyda J., Sobczyk M., Fiałkowska E., 2017. Foam-forming bacteria in activated sludge effectively reduced by rotifers in laboratory- and real-scale wastewater treatment plant experiments. Environmental Science and Pollution Research  24, 13004–13011; DOI: 10.1007/s11356-017-8890-z (IF2017 2,800; MEiSW JCR 30).
 9. Kocerba-Soroka W., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Sobczyk M., Starzycka J. and Fyda J2017. Lecane tenuiseta rotifers improves activated sludge settleability in laboratory scale SBR system at 13 and 20°C. Water and Environment Journal 31: 113–119 (IF2017 1,224; MEiSW JCR 20).
 10. Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Fyda J., Kocerba-Soroka W., Sobczyk M., 2016. Lecane tenuiseta (Rotifera, Monogononta) as the best biological tool candidate selected for preventing activated sludge bulking in a cold season. Desalination and Water Treatment, 57, 28592–28599 doi: 10.1080/19443994.2016.1192565, (IF2016 1,631; MEiSW JCR 20).

Mariusz Klich, dr, prof. Uczelni

Tematyka badań: ekologia, zoologia, ichtiologia, herpetologia, ochrona przyrody

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Klich M. (red.), Klich S. (red.), Franczak P., Listwan-Franczak K. 2019Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 1-250. ISBN 978-83-953706-2-5. (recenzowana monografia, Punkty MNISW = 20 pkt.)
 2. Klich M., Klich S. 2019. Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. W: Krupa J. (red.), Szpara K. (red.). Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-334-8. s. 27-42. (Punty MNISW = 20 pkt.)
 3. Chyc M., Klich M., Klich S., Żelazo P., Ciężadło A., Żeleźnik P., Partyński P. 2019. Atmospheric particulate matter in Tarnów City (Southern Poland)-short time investigation of a space-time variability in the winter of 2019. Sci. Tech. Innov., 2019, 5 (2), 50-59. (Punkty MNISW = 5 pkt.)
 4. Zając K., Florek J., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A.M., Klich M., Lipińska A.M. 2018. On the reintroduction of the endangered trick-shelled river mussel Unio crassus: The imprtance of the river’s longitudal profile. Science of the Total Environment 624 (2018) 273-282. (IF=5,102) (Punkty MNISW = 200 pkt.)
 5. Klich M., Klich S. 2018. Inwentaryzacja herpetofauny w dolinie Sanu na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. W: Krupa J. (red.), Szpara K. (red.). Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego. Dynów 2018, ISBN 978-83-934696-7-3 s. 147-159 (rozdział w recenzowanej monografii)
 6. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W., Siwek K., Klich M. 2018. Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska południowa) na podstawie makrozoobentosu. Sci. Tech. Innov., 2018, 2 (1), 19-26. (Punkty MNISW = 5 pkt.)
 7. Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 1-153. ISBN 978-83-947032-1-9. (recenzowana monografia)
 8. Klich M. 2017. Jak i dlaczego badamy tempo wzrostu ryb? Aspekt praktyczny, czy wymiar ochronny brzany Barbus barbus został wyznaczony w Polsce prawidłowo. Sci. Tech. Innov., 2017, 1, 53-57.
 9. Jarek S., Klich M. 2016. Ważne siedlisko rozrodcze żaby zwinki Rana dalmatina i innych płazów na terenie Tarnowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 (3): 233-236. (Punkty MNISW = 8 pkt. wg „starej punktacji”)
 10. Klich M. (red.), Kozłowski J. (red.) 2016. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 1-233. ISBN 978-83-941202-5-2 (recenzowana monografia)

Anna Kowalska, dr inż., adiunkt

Tematyka badań: edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami, wpływ górnictwa na środowisko

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 1. Sobczyk W., Kowalska A. Sobczyk E.J. 2020. Analysis of the causes between the miners and naturalists, Inżynieria Mineralna. (Punktacja MNiSW:40)
 2. Sobczyk W., Kowalska A2020. Problemy społeczne gospodarki odpadami, Inżynieria Mineralna. (Punktacja MNiSW:40)
 3. Kowalska A., Sobczyk W., Korzec K. 2020. Rola edukacji społeczeństwa w koncepcji gospodarki cyrkularnej, Inżynieria Mineralna. (Punktacja MNiSW:40)
 4. Sobczyk W, Kowalska A., Sobczyk E.J. 2019. Analysis of the causes of conflict between the miners and naturalists. Inżynieria Mineralna. (Punktacja MNiSW:9)
 5. Sobczyk W., Gliniak M., Kowalska A2018. Zrównoważona eksploatacja surowców mineralnych. Przegląd Górniczy, nr 11. (Punktacja MNiSW:7)
 6. Sobczyk W., Kowalska A2017. The examples of post-mining land reclamation in the public opinion — Przykłady rekultywacji terenów pogórniczych w opinii społeczeństwa, Inżynieria Mineralna. (Punktacja MNiSW:9)
 7. Sobczyk W., Kowalska A., Sobczyk E.J. 2016. Impact assessment of sand and gravel deposits mining in Kłaj on the natural environment of the Raba River Valley. Inżynieria Mineralna. (Punktacja MNiSW:9)
 8.  Sobczyk W., Kowalska A. 2015. Działalność górnicza a środowisko – studium przypadku, monografia. Wydawnictwo AGH, Kraków 2015, ISBN 978-83-7464-786-1. (Punktacja MNiSW: 20)

Jan Kozłowski, prof. dr hab.

Tematyka badań: ekologia, ewolucja, ochrona środowiska

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Kozłowski J., Konarzewski M., Czarnoleski M. 2020. Coevolution of body size and metabolic rate in vertebrates: a life-history perspective. Biological Reviews 95,1393-1417. (Punty MNISW = 200 pkt.)
 2. Kozłowski J., Burger O., Dańko M.J. 2020. Williams’ prediction will often be observed in nature. Trends in Ecology & Evolution 35, 302-303. (Punkty MNISW = 200 pkt.)
 3. Antoł A., Kozłowski J. 2020.  Scaling of organ masses in mammals and birds: phylogenetic signal and implications for metabolic rate scaling. ZooKeys 982:149-159. (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 4. Ejsmond A., Kozłowski J., Ejsmond M.J. 2019. Probing of mortality rate by staying alive: The growth-reproduction trade-off in a spatially heterogeneous environment. Functional Ecology 33, 2327-2337 (Punkty MNISW = 140 pkt.)
 5. Dańko M.J., Burger O., Argasiński K., Kozłowski J2018. Extrinsic Mortality Can Shape Life-History Traits, Including Senescence. Evolutionary Biology 45, 395-404. (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 6. Czarnoleski M., Labecka A.M., Dragosz-Kluska D., Pis T., Pawlik K., Kapustka F., Kilarski W.M., Kozłowski J2018. Concerted evolution of body mass and cell size: similar patterns among species of birds (Galliformes) and mammals (Rodentia). Biology Open 7,  bio029603 (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 7. Dańko, J. M., O. Burger, and J. Kozłowski. 2017. Density-dependence interacts with extrinsic mortality in shaping life histories . PLoS One 12 [10], e0186661. (Punkty MNISW = 100 pkt.)
 8. Czarnoleski M., Labecka A.M., Starostova Z., Sikorska A., Bonda-Ostaszewska E., Woch K., Kubicka L., Kratochvil L., Kozłowski J. 2017. Not all cells are equal: effects of temperature and sex on the size of different cell types in the Madagascar ground gecko Paroedura picta. Biology Open 6, 1149-1154. (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 9. Kozłowski J., Czarnoleski M. 2016. From Ape to Einstein: Some Speculations on the Evolution of Morality, Mind, and Cooperation in Humans. W: The Normative Mind (J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kwiatek, red.), Copernicus Center Press, Kraków , str. 65-88.
 10. Ejsmond M.J., Varpe O., Czarnoleski M., Kozłowski J. 2015. Seasonality in Offspring Value and Trade-Offs with Growth Explain Capital Breeding. American Naturalist 186[5], E111-E125. (Punkty MNISW = 100 pkt.)

Dariusz Latowski, dr hab., prof. Uczelni

Tematyka badań: biochemia, mikrobiologia, biotechnologia w ochronie środowiska przyrody

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Pukalski J., Marcol N., Wolan N., Płonka P.M., Ryszka P., Kowalski T., Latowski D. 2020. Detection of a pheomelanin-like pigment by EPR spectroscopy in the mycelium of Plenodomus biglobosus Acta Biochimica Polonica 67 (3), 295-301 (Punkty MNISW = 40 pkt.)
 2. Goss R., Latowski D. 2020. Lipid dependence of xanthophyll cycling in higher plants and algae. Frontiers in Plant Science 11 (Punkty MNISW = 100 pkt.)
 3. Topolska J., Kostecka-Gugała A., Ostachowicz B., Latowski D. 2020. Selected metal content and antioxidant capacity of Sambucus nigra flowers from the urban areas versus soil parameters and traffic intensity. Environmental Science and Pollution Research 27 (1), 668-677 (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 4. Trela A., Silska G., Chyc M., Latowski D., Kruk J., Szymańska R. 2019. Tocochromanols and fatty acid composition in flax (Linum usitatissimum L.) accessions Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88 (4) (Punkty MNISW = 40 pkt.)
 5. Bojko M., Olchawa‐Pajor M., Goss R., Schaller‐Laudel S., Strzałka K., Latowski D. 2019. Diadinoxanthin de‐epoxidation as important factor in the short‐term stabilization of diatom photosynthetic membranes exposed to different temperatures. Plant, cell & environment 42 (4), 1270-1286 (Punkty MNISW = 140 pkt.)
 6. Myśliwa-Kurdziel B., Latowski D., Strzałka K. 2019. Chlorophylls c—Occurrence, synthesis, properties, photosynthetic and evolutionary significance. Advances in Botanical Research 90, 91-119 (Punkty MNISW = 200 pkt.)
 7. Olchawa-Pajor M., Bojko M., Strzałka W., Strzałka K., Latowski D. 2019. Violaxanthin conversion by recombinant diatom and plant de-epoxidases, expressed in Escherichia coli: comparative analysis. Acta Biochimica Polonica 66 (3) (Punkty MNISW = 40 pkt.)
 8. Kowalczyk A., Latowski D. 2018. Role of Plant-Microorganism Interactions in Plant Tolerance to Arsenic. In: Hasanuzzaman M., Nahar K., Fujita M. (eds) Mechanisms of Arsenic Toxicity and Tolerance in Plants. Springer, Singapore. Print ISBN 978-981-13-1291-5; Online ISBN 978-981-13-1292-2 https://doi.org/10.1007/978-981-13-1292-2_9, (Punkty MNISW = 20 pkt. – “stara” punktacja)
 9. Schaller‐Laudel S., Latowski D., Jemioła‐Rzemińska M., Strzałka K., Daum S., Bacia K., Wilhelm Ch., Goss R. 2017. Influence of thylakoid membrane lipids on the structure of aggregated light‐harvesting complexes of the diatom Thalassiosira pseudonana and the green alga Mantoniella squamata. Physiologia Plantarum 160 (3), 339-358 (Punkty MNISW = 40 pkt. – “stara” punktacja; 100 pkt. – nowa punktacja)
 10. Kowalczyk A, Chyc M, Ryszka P, Latowski D 2016Achromobacter xylosoxidans as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation. Environmental Science and Pollution Research 23 (11), 11349-11356 (Punkty MNISW = 15 pkt. – “stara” punktacja; 70 pkt. – nowa punktacja)

Monika Olchawa-Pajor, mgr, starszy wykładowca

Tematyka badań: biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, biotechnologia

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Olchawa-Pajor M., Bojko M., Latowski D. 2019. Violaxanthin conversion by recombinant diatom and plant de-epoxidases, expressed in Escherichia coli – comparative analysis. Acta Biochimica Polonica 66(3), 2019 (IF 1.463; Punkty MNISW = 40 pkt.)
 1. Bojko M., Olchawa-Pajor M., Goss R., Schaller-Laudel S., Strzałka K., Latowski D. Diadinoxanthin de-epoxidation as important factor in the short-term stabilization of diatom photosynthetic membranes exposed to different temperatures: Fast thermal stabilization of thylakoid membranes. Plant Cell and Environment 42(4) (IF 5.624; Punkty MNISW = 140 pkt.)
 2. Bojko M., Olchawa-Pajor M., Chyc M., Goss R., Schaller-Laudel S., Latowski D. Acclimatization of Thalassiosira pseudonana Photosynthetic Membranes to Environmental Temperature Changes. Proceedings of the 3rd World Congress on New Technologies (NewTech’17) (rozdział w książce, publikacja pokonferencyjna)
 3. Kalicka B., Chyc M., Bojo M., Olchawa-Pajor M., Latowski D. Effect of soot formed in result of coal combustion with two types of solid fuel additives on soot : soil bacteria interaction : biodegradation of soot components by soil bacteria. E3S Web of Conferences. vol. 10 : 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016) (publikacja pokonferencyjna)
 4. Bojko M., Olchawa-Pajor M., Chyc M., Latowski D. 2016. Diatoms as a source of polyunsaturated fatty acids essential to the human diet. New Biotechnology 33, p160. (IF 3,183 ; MNISW = 100 pkt.
 5. Bojko M., Lenart K., Warkiewicz E., Kalicka B., Chyc M., Olchawa-Pajor M., Latowski D. 2016. Korzystny czy szkodliwy wpływ sadzy na rośliny – badania modelowe. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska; 18 (2), p.81-92. („stare” punkty MNISW = 4 pkt)

Tadeusz Rzepecki, dr inż., adiunkt

Tematyka badań: gospodarka wodno – ściekowa, hydrogeologia, gospodarka odpadowa, odnawialne źródła energii, samowystarczalność energetyczna, gospodarka w obiegu zamkniętym

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; nauki inżynieryjno – techniczne

Dyscyplina: nauki chemiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 1. Rzepecki T. 2016. Osady ściekowe źródłem energii. Przegląd Techniczny nr 24 (2016), s. 40.
 2. Rzepecki T. 2017 Zastosowanie procesu hydrolizy termicznej w oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Publikacja Kancelarii Senatu, Posiedzenie Komisji Środowiska (46) dnia 7 lutego 2017 r. Wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii i pozyskiwania surowców dla ograniczenia zmian klimatycznych, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017 r.
 3. Mukawa J., Pająk T., Rzepecki T. Przetwarzanie osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i fermentacji na przykładzie oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Przemysł Chemiczny nr 9 (2018), 1502 – 1504.
 4. Rzepecki T. 2019. Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym. Przegląd Techniczny nr 6 – 7 (2019), 4.
 5. Mukawa J., Pająk T., Rzepecki T. 2019. Regionalna gospodarka osadami ściekowymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Przemysł Chemiczny nr 9(2019), 1430 – 1432.

Krzysztof Wiąckowski, dr hab., prof. Uczelni

Tematyka badań: ekologia środowisk wodnych i protozoologia: interakcje międzygatunkowe i ich konsekwencje na poziomie ekosystemów; bioróżnorodność mikroorganizmów w różnego typu ekosystemach wodnych, biomonitoring środowisk wodnych oraz biologiczne metody oczyszczania ścieków

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Chyc M., Sawczak J., Wiąckowski K2020. Occurrence of pharmaceuticals in surface waters. Science, Technology and Innovation (in press) (Punkty MNISW = 5 pkt.)
 2. Walczyńska A., Sobczyk M., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Fyda J. and Wiąckowski K. Interaction Between a Bacterivorous Ciliate Aspidisca cicada and a Rotifer Lecane inermis: Doozers and Fraggles in Aquatic Flocs. Microbial Ecology 75: 569-581 (Punkty MNISW = 100 pkt.)
 3. Warren A., Patterson D. J., Dunthorn M., Clamp J. C. […] Wiackowski K. […] 2017. Beyond the „Code”: A Guide to the Description and Documentation of Biodiversity in Ciliated Protists (Alveolata, Ciliophora). Journal of Eukaryotic Microbiology 64: 539-554 (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 4. Fiałkowska, E., Fyda, J., Pajdak-Stós, A., Wiackowski, K. Belebtschlamm Biologie und mikroskopische Untersuchung. Wydawnictwo Seidel-Przywecki – przewodnik dla pracowników oczyszczalni ścieków (wydanie niemieckojęzyczne)
 5. Wiackowski K. and Kocerba-Soroka W. 2016. Selective predation by a harpacticoid copepod on ciliates in phytotelmata: a laboratory experiment. Hydrobiologia 790: 13-22. (Punkty MNISW = 100 pkt.)

Robert Gwiazda, dr hab., prof. Uczelni

Tematyka badań: ekologia, ornitologia, ochrona przyrody

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

 1. Matysek M., Gwiazda R., Bonczar Z. 2020. The importance of habitat diversity and plant species richness for hazel grouse occurrence in the mixed mountain forests of the Western Carpathians. European Journal of Forest Research 139: 1056-1065 (Punkty MNISW = 100 pkt)
 2. Matysek M., Gwiazda R., Zięba F., Klimecki M., Mateja R., Krzan P. 2020. High tourism activity Walters the spatial distribution of Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) and predation on artificial nests in a high-mountain habitat. Ornis Fennica 97: 53-63 (Punkty MNISW = 70 pkt)
 3. Matysek M., Zub K., Gwiazda R., Zięba F., Klimecki M., Mateja R., Krzan P. 2019. Predation on artificial ground nests in relation to abundance of rodents in two types of forest habitats in the Tatra Mountains (southern Poland). Wildlife Research 46: 205-211 (Punkty MNISW = 40 pkt)
 4. Flis A., Gwiazda R. 2018. Diet and feeding of nestling Little Bitterns Ixobrychus minutus at fishponds: testing a new method for studying a difficult-to-monitor species. Bird Study 65: 257-260  (Punkty MNISW = 70)
 5. Matysek M., Gwiazda R., Bonczar Z. 2018. Seasonal changes of the Hazel Grouse Tetrastes bonasia habitat requirements in managed mountain forests (Western Carpathians). Journal of Ornithology 159: 115-127 (Punkty MNISW = 140)
 6. Gwiazda R., Flis A., Skórka P., Oleś W. 2017. Effect of age on the foraging behaviour of Grey Heron Ardea cinerea L., 1758 at a submontane dam reservoir in the postbreeding season. Avian Biology Research 10 (2): 76-83  (Punkty MNISW = 40)
 7. Gwiazda R., Ledwoń M., Neubauer G. 2017. Sex-specific foraging behaviour of adult Whiskered Terns Chlidonias hybrida in response to body mass and offspring age. Acta Ornithologica 52 (1): 81-92 (Punkty MNISW = 70)
 8. Kajtoch Ł., Lešo P., Matysek M., Kata M., Gacek S., Zontek C., Bisztyga A., Gwiazda R. 2017. Do flocks of great cormorants and goosanders avoid spatial overlap in foraging habitat during the non-breeding season?. Aquatic Ecology 51 (3): 473-483  (Punkty MNISW = 70)
 9. Gwiazda R., Ledwoń M. 2016. Sex-specific food choices in Whiskered Terns Chlidonias hybrida during chick rearing. Ardea 104 (1): 95-98 (Punkty MNISW = 40)
 10. Gwiazda R., Ledwoń M. 2015. Sex-specific foraging behaviour of the Whiskered Tern (Chlidonias hybrida) during the breeding season. Ornis Fennica 92 (1): 15-22 (Punkty MNISW = 70).

Anna Wachowicz-Pyzik, dr inż.

Tematyka badań: energia geotermalna, odnawialne źródła energii, modelowania matematyczne

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Nauki o Ziemi

 1. Wachowicz-Pyzik A., Mazurkiewicz J., 2015. Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii Stargard Szczeciński. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 89 (3), 101–105. ISSN 0016-5352.
 2. Wachowicz-Pyzik A., Mazurkiewicz J., 2015. Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii Pyrzyce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 89 (2), 52–55. ISSN 0016-5352.
 1. Wachowicz-Pyzik A., Mazurkiewicz J., Możliwości rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych. Inżynieria Ekologiczna 44, 62–67. ISSN 2081-139X.
 2. Wachowicz-Pyzik A., Pająk L., Papiernik B., Michna M., The application of numerical modeling to geothermal investments. Computer Assisted Methods in Engineering and Science 22, 385–396(Punkty MNISW = 20 pkt.)
 3. Wachowicz-Pyzik A., Sowiżdżał A., Pająk L., Wykorzystanie modelowania numerycznego do określenia wpływu konfiguracji otworów na parametry eksploatacyjne dla dubletu geotermalnego w rejonie Choszczna. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska 33 (63) nr 4, 553–564. ISSN: 0209-2646.
 4. Wachowicz-Pyzik A., Sowiżdżał A., Pająk L., Optymalizacja warunków pracy dubletu geotermalnego w rejonie Kalisza przy zastosowaniu modelowania numerycznego. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój 57 (2), 121–133. ISSN 0304-520X.
 5. Sowiżdżał A., Maćkowski T., Wachowicz-Pyzik A., 2019. Recognition of Lower Cretaceous geothermal potential of Central Poland with the application of geophysical methods. Sustainable Water Resources Management 5 (4), 1469–1478. ISSN 2363-5037. (Punkty MNISW = 5 pkt.)
 6. Maćkowski T., Sowiżdżał A., Wachowicz-Pyzik A., 2019. Seismic methods in geothermal water resource exploration: case study from Łódź Trough, central part of Poland. GeofluidsID 3052806,  1–11. (Punkty MNISW = 100 pkt.)
 7. Sowiżdżał A., Maćkowski T., Wachowicz-Pyzik A., 2019. Variability of lithofacial parameters of Lower Jurassic geothmermal aquifer in the Malanów region revealed by interpretation of geophysical well logs and seismic data. Environmental Earth Sciences 79 (1) art. no. 33, 1–11. (Punkty MNISW = 70 pkt.)
 8. Wachowicz-Pyzik A., Sowiżdżał A., Pająk L., Ziółkowski P., Badur J., 2020. Assessment of the effective variants leading to higher efficiency for the geothermal doublet, using numerical analysis-case study from Poland (Szczecin Trough). Energies 13 (9) art. no. 2174, 1-20. ( MNISW = 100 pkt.)
Wróć do góry