Projekt „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”

W ramach projektu pn. „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” przygotowana została dla studentów PWSZ w Tarnowie oferta nieodpłatnych, dodatkowych zajęć z zawodowego języka obcego: angielskiego, francuskiego i niemieckiego (np. język obcy dla pracowników branży IT, turystycznej, ochrony środowiska, pielęgniarek, administracji, itd.).

Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów. Zajęcia z zawodowego języka obcego obejmują 60 godzin dydaktycznych: po 30 godz.  w semestrach 5 i 6 lub 60 godz. w przypadku studentów uczęszczających na kurs w ramach 7-mego semestru. W bieżącym roku akademickim przewidziano utworzenie 25 grup językowych. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Program zajęć dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów, tak aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w  zajęciach języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do  egzaminu zewnętrznego (sprawdzającego słownictwo dotyczące różnych grup zawodowych) nadającego międzynarodowy certyfikat –  Vocational English Certificate (VEC) Test de français international (TFI), Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaf). Prosimy również o rozważenie możliwości zamieszczenia informacji o udziale w kursie w suplemencie.

Zapisów można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu https://perspektywy.pwsztar.edu.pl
lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny  w BKPiW, budynek C, pok. 300 b. Rekrutacja odbywa się w terminie: 01/10/2018 – 22/10/2018; szczegóły znajdują się w  Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w w semestrze zimowym 2018/19  dotyczy studentów:
semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego, semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Renata Babuśka
Koordynator ds. kursów językowych
kontakt telefoniczny (508542357)
e-mail: perspektywy_kursy@pwsztar.edu.pl

Projekt wdrożeniowy POWER 
W ramach tego projektu studenci będą mogli między innymi zdobywać uznawane przez Unię Europejską certyfikaty ECDL (między innymi zaawansowany kurs Microsof Office), AutoCAD i GIS (Geographical Information System). Będą mogli uczestniczyć w zakończonych oficjalnym certyfikatem kursach języka angielskiego i niemieckiego. Będzie też możliwość organizowania dodatkowych zajęć z pracodawcami. Projekt będzie trwał do marca 2022 r.

Projekt POWER – 6-cio miesięczne płatne praktyki dla studentów
Dzięki projektowi studenci dwóch lat będą mogli rozszerzyć okres praktyk z 6 tygodni (profil ogólnoakademicki) lub 3 miesięcy (profil praktyczny) do 6 miesięcy, a za praktyki dostawać będą spore wynagrodzenie. Pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na większą liczbę studentów niż mamy studentów. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia tych praktyk.

Firmy i instutucje, w których studenci ochrony środowiska odbywają obecnie praktyki:
Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Gminy i Miasta Kazimierz Wielka, Urząd Miejski w Ryglicach, Urząd Gminy Ciężkowice, Urząd Gminy Szerzyny, Urząd Gminy Wierzchosławice, Urząd Gminy Pleśna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach
Tarnowskie Wodociągi, sp. z o.o., Wodociągi Dębickie sp. z o.o., Stalprodukt SA, Becker Group – Farby, Grupa Azoty SA, Grupa Azoty – Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

Grant Norweski – projekt zakończony trwałymi efektami
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. Spośród 124 wniosków złożonych w ramach konkursu, w wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 118 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono 82 projekty. Z uwagi na wysokość środków finansowych jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej tj. 5 049 182 EUR (tj. 21 094 977,48 PLN) ostatecznie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania umieszczonych zostało 38 projektów. Wśród nich projekt pn. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” przygotowany przez Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry