Jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie. Opiekunem Koła jest dr Mariusz Klich. Głównym celem działalności Koła jest rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie badań przyrody i środowiska, współpraca z organizacjami / instytucjami zajmującymi ochroną przyrody oraz badania naukowe i działania mające na celu jej ochronę.

Jeśli pragniesz wziąć udział w badaniach związanych z fauną i florą wybranych regionów, dobrze się przy tym bawić, poznać nowych ludzi i wspólnie z nimi organizować wyjazdy terenowe – wstąp do Koła Naukowego Przyrodników „OŚKA”!

Uroczyste podpisanie statutu Koła Naukowego Przyrodników „OŚKA”
przez prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego – Rektora PWSZ w Tarnowie
w dniu 02 lipca 2010 r.

Z pozdrowieniami członkowie Koła

Publikacje Koła Naukowego Przyrodników OŚKA

 Jednym z celów Koła Naukowego Przyrodników OŚKA  jest publikowanie artykułów w recenzowanych monografiach i czasopismach naukowych. Artykuły pisane są na podstawie badań terenowych realizowanych podczas licznych wyjazdów oraz przeprowadzonych ankiet.

Lista publikacji studentów koła OŚKA – autorzy studenci ochrony środowiska PWSZ w Tarnowie zaznaczeni wytłuszczonym drukiem.

 1. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W., Siwek K., Klich M. 2018. Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska południowa) na podstawie makrozoobentosu. Sci. Tech. Innov., 2018, 2 (1), 19-26.
 2. Chwistek I. 2018. Rola, ochrona i zagrożenie obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna komunikacji międzyludzkiej. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 50-60. ISBN 978-83-947032-4-0.
 3. Klich M., Boryczko P., Ciurej A., Korczak M., Maślanka M., Potempa M., Stawarz N., Tomasiewicz A. 2018. Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 101-118. ISBN 978-83-947032-4-0.
 4. Szponder K., Klich M. 2017. Przyrodniczo społeczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 w Małopolsce. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom V. Słupsk 2017. s. 467-493. ISBN 978-83-63216-07-8.
 5. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W. 2017. Ocena jakości wód górnego odcinka rzeki Wisłoka na podstawie badań makrozoobemtosu. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom V. Słupsk 2017. s. 413-426. ISBN 978-83-63216-07-8.
 6. Korczak M., Potępa M. 2017. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy cennym bogactwem ziemi małopolskiej. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom V. Słupsk s. 402-412. ISBN 978-83-63216-07-8
 7. Boryczko P., Ciurej A., Korczak M., Maślanka M., Potempa M., Stawarz N., Tańska K., Klich M. 2017. Analiza stanu wiedzy o ochronie środowiska na podstawie badań ankietowych młodzieży uczącej się z Tarnowa i okolic. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom III. Słupsk 2017. s. 55-75. ISBN 978-83-63216-07-8.
 8. Tomasiewicz A., Wojtaś K. 2017. Porównanie zespołu ptaków lęgowych na dwóch obszarach leśnych Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (powiat tarnowski i powiat dębicki). W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom III. Słupsk 2017. s. 187-199. ISBN 978-83-63216-07-8.
 9. Klich M., Klich S, Urbaś N. 2017. Inwentaryzacja faunistyczna źródlisk Ropy. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 85-110. ISBN 978-83-947032-1-9.
 10. Klich S., Klich M., Chwistek I. 2017. Inwentaryzacja florystyczna źródlisk Ropy. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 66-84. ISBN 978-83-947032-1-9.
 11. Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 1-156. ISBN 978-83-947032-1-9.
 12. Klich M. (red.), Jarek S. (red.), Bogusz M., Doroż Ł., Drwal M., Dudczyk J., Jaje K., Jędrocha A., Karczmarz M., Michalik K., Nylec E., Ślęzak J., Zmarlak P. 2015. Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego rzeki Jasiołki – prawego dopływu Wisłoki. Biuletyn Informacyjny Fundacji Ekologicznej Czysta Wisłoka nr 2/2015 (124). s.1-86.
 13. Mikuła J. 2014. Idea utworzenia ścieżki przyrodniczej w lasku Lipie i jego okolicy, red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 151-160, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-82-2.
 14. Ślęzak J., Skrabacz M., Mroczek M. 2014. Wpływ edukacji ekologicznej na świadomość ekologiczną społeczeństwa na przykładzie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 69-80, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-82-2.
 15. Dudczyk J., Michalik K., Nylec E. 2014. Zrównoważony rozwój a ochrona bioróżnorodności. W: Różnorodnie o bioróżnorodności, T. II., red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 53-61, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-74-7.
 16. Karczmarz M., Drwal M. 2014. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych w Polsce. W: Różnorodnie o bioróżnorodności, T. I., red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 43-51, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-73-0.
 17. Ślęzak, J., Skrabacz, M., Pyzdek, E., Mroczek, M. 2014. Wpływ regulacji rzecznych na boróżnorodność makrobezkręgowców bentosu na przykładzie potoku Pluskawka (województwo małopolskie). W: Różnorodnie o bioróżnorodności, T. I., red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 77-88, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-73-0.
 18. Witek S., Nastał B. 2012. Zagrożenia bioróżnorodnośći na podstawie badań rzek San i Stobnica w roku 2011. W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 561-567. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0
 19. Oleś W. 2012. Niekonwencjonalne źródła energii (konieczna) przyszłość . W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 495-504. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0
 20. Starzycka J. 2012. Zagrożenia bioróżnorodności – na przykładzie niszczenia i rozdrobnienia siedlisk chrząszczy (Coleoptera). W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 553-560. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0
 21. Świerczek A. 2012. Biomasa jako użyteczna alternatywa energetyczna – wybrane przykłady. W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 619-629. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0
 22. Jarek S. 2012. Wpływ dwutlenku węgla na życie w oceanie. W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 535-540. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0
Wróć do góry