Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego:

dr Piotr Kuczek – pok. 013/014, pawilon G

dyżur: wtorek 10.15 – 11.00
          czwartek 11.30 – 12.30

Zastępca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego

mgr Przemysław Markowicz – pok. 013/014, pawilon G

dyżur: poniedziałek 8.15 – 9.00
          środa 11.15 – 12.15O G Ł O S Z E N I A   B I E Ż Ą C ESiedziba Katedry Wychowania Fizycznego

Pawilon Wydziału Ochrony Zdrowia, Akademii Tarnowskiej, Pawilon G pokój nr 013, 014.

Kontakt: 

telefon: 14 63 10 731, 14 63 10 730,

e-mail: swf@pwsztar.edu.pl


KADRA KATEDRY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNOUCZELNIANE:

 • dr Beata Nowak – fitness,
 • dr Magdalena Kwiek – zajęcia ogólne, fitness,
 • dr Adrian Gądek – zajęcia ogólne, modelowanie sylwetki,
 • mgr Anita Ziemba – zajęcia ogólne, fitness, pływanie,
 • mgr Magdalena Zyznar-Wardzała – fitness,
 • mgr Katarzyna Kumięgafitness,
 • mgr Jan Salamon – zajęcia ogólne,
 • mgr Kazimierz Mróz  –  zajęcia ogólne, pływanie, 
 • mgr Przemysław Markowicz – pływanie, obozy,
 • mgr Robert Wardzała – atletyka – siłownia, pływanie, zajęcia ogólne,
 • mgr Marcin Bibro – zajęcia ogólne, turystyka piesza,
 • mgr Krzysztof Tomalski – zajęcia ogólne,
 • mgr Marek Skrobot – pływanie, zajęcia ogólne,

Terminy oraz miejsce dyżurów pracowników Katedry Wychowania Fizycznego:

Harmonogram dyżurów pracowników Katedry Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2023/2024

E-maile do pracowników Katedry Wychowania Fizycznego zajęcia ogólnouczelniane


Zestawienie zajęć wychowania fizycznego na poszczególnych kierunkach w II semestrze w roku akademickim 2023/2024


ZAKRES DZIAŁANIA

Katedra Wychowania Fizycznego Akademii Tarnowskiej oprócz kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne od października 2015 r. w wyniku reorganizacji przejęła zadania wcześniej realizowane przez jednostkę ogólnouczelnianą „Studium Wychowania Fizycznego” (powstało w 1999 roku).

Zadaniem Katedry WF jest:

 1. planowanie, organizacja i prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla studentów Akademii Tarnowskiej. 
 2. realizacja zadań wynikających i określonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w zakresie  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
 3. popularyzacja Kultury Fizycznej wśród społeczności akademickiej. Kultury fizycznej jako środka profilaktyki zdrowotnej i społecznej, jako czynnika kulturotwórczego, warunkującego jakość życia i racjonalny wypoczynek oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy zawodowej.

Powyższe zadania realizowane są w ścisłej współpracy z Klubem Uczelnianym AZS Akademii Tarnowskiej oraz Samorządem Studentów.


INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowe zasady organizowania oraz realizowania zajęć z wychowania fizycznego w Akademii Tarnowskiej reguluje:

Zarządzeniem nr 50/2022 JM Rektora Akademii  Tarnowskiej z dnia 03.06.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego


ZAPISY

Kandydaci na studentów zapisują się na zajęcia wychowania fizycznego podczas zapisów na studia w Akademii Tarnowskiej za pośrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach kierunkowych dla wszystkich studentów danego kierunku o jednakowej godzinie oraz terminie. W zależności od kierunku student może wybrać różne formy aktywności ruchowej :

 • pływanie: nauka, doskonalenie – pływalnia AT – paw. F,
 • zajęcia ogólne: gry zespołowe, siłownia – hala sportowa AT – paw. E,
 •  fitness: różne formy aktywności – sala choreograficzna – sala 313 paw. G oraz sala sportów walki – sala 116 paw. E,
 •  atletyka – siłownia – sala 015, 016 paw. E,
 • obóz narciarski – zajęcia zblokowane podczas 6 dniowego wyjazdu na narty (warunek: umiejętność jazdy na nartach).

Studenci kierunków: Pielęgniarstwo oraz Położnictwo studia I stopnia dokonują zapisów na III semestr u Zastępcy Kierownika Katedry WF, mgr Przemysława Markowicza.


ZASADY ZALICZENIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zgodnie z regulaminem studiów aktywny udział w zajęciach w co najmniej 85 % zajęć. Zajęcia można odrobić na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia. W przypadku urazów, kontuzji, choroby, Dziekan właściwego Wydziału może na zaopiniowany przez Kierownika Katedry WF wniosek studenta przenieść realizację przedmiotu na następny(e) semestry. Powyższe reguluje:

Szczegółowe zasady – kryteria zaliczenia z poszczególnych form zajęć wychowania fizycznego podają na pierwszych zajęciach prowadzący. Są one również dostępne i szczegółowo opisane w sylabusach na poszczególnych kierunkach.


Zajęcia wychowania fizycznego można również zaliczyć poprzez udział w treningach w określonych sekcjach sportowych KU AZS Akademii Tarnowskiej (Facebook) minimum 1 raz w tygodniu – 2 godziny dydaktyczne 90 min po uzyskaniu akceptacji prowadzącego sekcję trenera. Dotyczy to sekcji, w których KU AZS występuje w Akademickich Mistrzostwach Polski. Reguluje to: Zarządzeniem nr 50/2022 JM Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 03.06.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Sekcje sportowe KU AZS:

 • Piłka siatkowa kobiet, mężczyzn – mgr Marek Skrobot,
 • Koszykówka – mgr Janusz Stawarz,
 • Piłka ręczna kobiet, mężczyzn – mgr Przemysław Markowicz,
 • Wspinaczka sportowa – mgr Marcin Bibro,
 • Pływanie – mgr Anita Ziemba,
 • Trójbój siłowy – mgr Robert Wardzała,
 • Ergometr – mgr Robert Wardzała,
 • Futsal kobiet, mężczyzn – dr Marcin Krawczyk, mgr Krzysztof Tomalski,
 • Lekka atletyka – dr Piotr Kuczek,


Harmonogramy zajęć z wychowania fizycznego w poszczególnych WYDZIAŁACH z podziałem na grupy, miejsce oraz prowadzących w II semestrze letnim, w  roku akademickim 2023/2024

Zestawienie zajęć wychowania fizycznego na poszczególnych Wydziałach oraz zajęć międzywydziałowych w II semestrze 2023/2024.


Harmonogramy zajęć w obiektach sportowych Wydziału Ochrony Zdrowia, Akademii Tarnowskiej w II sem. (letnim) 2023/2024


Kryteria ocen z pływania na kierunku FIZJOTERAPIA rok akademicki 2023/2024


Zajęcia do wyboru dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi

Zajęcia do wyboru: modelowanie sylwetki, turystyka piesza – semestr II (letni) 2023/2024

Modelowanie sylwetki – dr Adrian Gądek

wtorek 17.00 – 18.30, sala 313 pawilon G,

Turystyka piesza – mgr Marcin Bibro

Tarnów i okolice – według planu, informacje na bieżąco na stronie internetowej uczelni w dziale: Katedra Wychowania Fizycznego – Wychowanie fizyczne zajęcia ogólne OGŁOSZENIA  BIEŻĄCE

Wróć do góry