Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku (studia stacjonarne) z Kierownikiem i Opiekunem roku odbędzie się w dniu 02.10.2023 r. o godz. 10.00 w s. A123
Spotkanie organizacyjne ze studentami studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszych zajęciach zorganizowanych zgodnie z rozkładem zajęć.

STUDIA STACJONARNE

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma możliwości publikowania list imiennych na stronie internetowej. Lista imienna z podziałem na grupy dostępna jest w dziekanacie WH (tel. 14 63 16 551)

Rok 1 – listy na semestr zimowy

Grupy ćwiczeń audytoryjnych i praktycznych
podział na grupy – rok I 2023_2024 – 25.09.2023

Semestr zimowy 2023/ 2024

Rozkład zajęć – Rok 1 
FA S rok 1 semestr zimowy 2023 – 2024

Zajęcia z WF 

Rozkład zajęć – Rok 2
FA S rok 2 sem. zimowy 2023 – 2024

 

Rozkład zajęć – Rok 3
FA S rok 3 sem. zimowy 2023 – 2024

Seminaria – 25.09.2023.doc

STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr zimowy 2023/ 2024

Wszystkie zjazdy odbywają się w trybie stacjonarnym

Rozkład zajęć – Rok 1

FA N rok 1 sem. zimowy 2023 – 2024

Rozkład zajęć – Rok 2

FA N rok 2 sem. zimowy 2023 – 2024

Rozkład zajęć – Rok 3 

FA N rok 3 sem. zimowy 2023 – 2024

Grupy seminaryjne

Wróć do góry