Efekty uczenia się dla filologii – 2021

Efekty uczenia się dla filologii – 2022

Efekty uczenia się dla filologii angielskiej – 2023

SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

FAS 2023-2026 Sylabusy

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

FAN 2023-2026 Sylabusy

SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zajęcia kierunkowe i uzupełniające

Sylabusy FA EiST

Sylabusy FA MJBiA

Sylabusy FA T

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zajęcia kierunkowe i uzupełniające

Sylabusy FA MJBiA

Sylabusy FA T

SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe – FILOLOGIA ANGIELSKA

Sylabusy FA EiST

Sylabusy FA JABiA

Sylabusy FA T

Zajęcia uzupełniające

Drugi język obcy

Praktyki

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe – FILOLOGIA ANGIELSKA

Zajęcia specjalizacyjne – Język angielski w pracy filologa – Język angielski w biznesie i administracji

Drugi język obcy

Praktyki

 

Wróć do góry