SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zajęcia kierunkowe

Sylabusy FA EiST

Sylabusy FA MJBiA

Sylabusy FA T

Zajęcia uzupełniające

Drugi język obcy

Praktyki

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zajęcia kierunkowe

Sylabusy FA MJBiA

Sylabusy FA T

Drugi język obcy

Praktyki

SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe – FILOLOGIA ANGIELSKA

Sylabusy FA EiST

Sylabusy FA JABiA

Sylabusy FA T

Zajęcia uzupełniające

Drugi język obcy

Praktyki

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe – FILOLOGIA ANGIELSKA

Zajęcia specjalizacyjne – Język angielski w pracy filologa – Język angielski w biznesie i administracji

Drugi język obcy

Praktyki

SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zestawienie sylabusów dla poszczególnych specjalizacji:

Sylabusy FA EiST

Sylabusy FA JABiA

Sylabusy FA T

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Sylabusy FA   Język angielski w praktyce zawodowej

SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia ogólne

Zajęcia specjalizacyjne JBA 

Zajęcia specjalizacyjne ET

Zajęcia specjalizacyjne T

Drugi język obcy – język niemiecki – aktualizacja X 2020

Praktyki

SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE – DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia ogólne

Zajęcia specjalizacyjne

Drugi język obcy – język niemiecki – aktualizacja X 2020

Praktyki

Wróć do góry