Studia chemiczne w Akademii Tarnowskiej skoncentrowane są na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy teoretycznej. Możliwość tę daje atrakcyjny program kształcenia, który w ofercie ma liczne zajęcia w formie ćwiczeń, zajęcia laboratoryjne, wycieczki edukacyjne oraz  praktyk zawodowe. Dodatkowo zdobywanie cennych kompetencji możliwe jest dzięki współpracy Katedry Chemii AT z przemysłem.

Współpraca z licznymi przedsiębiorstwami branży chemicznej KCh AT w Tarnowie jest wielopłaszczyznowa. Studenci Chemii realizują praktyki w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce południowej, o zróżnicowanym zakresie działań.

W ramach zajęć organizowane są również wycieczki edukacyjne do przedsiębiorstw z którymi współpracuje Katedra Chemii. Wycieczki te są zawsze okazją nie tylko do zapoznania się ze specyfiką prac prowadzonych w danym zakładzie pracy, ale dają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą oraz rozmowy z kadrą pracowniczą. W bieżącym roku akademickim studenci trzeciego roku Kierunku Chemia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Firmy Certech w Niedomicach, Beckers Tikkurila Polska S.A. w Tarnowie oraz Gumotiv Sp. z o.o. w Mielcu.

Cennym rodzajem współpracy są także prace licencjackie, które studenci kierunku Chemia mają możliwość realizować, w ramach współpracy, w laboratoriach wybranych przedsiębiorstw branży chemicznej.

Sam zobacz jak wiedzę teoretyczną łączymy z praktyką, we współpracy z przemysłem na kierunkach chemicznych.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej znajdziesz:

Studia I stopnia:

                ● Chemia – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

                ● Chemia Stosowana – studia inżynierskie stacjonarne

Studia II stopnia:

                ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

  • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
  • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-at-w-tarnowie/

Wróć do góry