Świetna wiadomość dla przyszłych i obecnych studentów ochrony środowiska! Katedra ochrony środowiska podjęła starania, aby uruchomić studia drugiego stopnia kończące się stopniem magistra inżyniera. Na potrzeby tej inicjatywy nawiązaliśmy szeroką współpracę umożliwiającą odbywanie praktyk przez naszych studentów.

Katedra Ochrony Środowiska od wielu lat ściśle współpracuje z wieloma instytucjami związanymi z ochroną środowiska. Do grona takich jednostek jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków dołączył właśnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ponadto na początku czerwca nawiązaliśmy współpracę z:  

 • Centrum Kultury Gminy Ciężkowice,
 • Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach,
 • Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czarnej,
 • Urzędem Gminy w Czarnej
 • Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowym Sączu,
 • Biurem Analiz i Ocen Środowiska EKORAPORT Sp. z o.o.
 • Firmą Usługową ECO-HELP;
 • Firmą Usługową Ekopassion
 • Firmą Handlowo Usługową „BIODATA”
 • Evercon Sp. z o.o.
 • Ekokraft
 • Ficpol
 • ANIMALIUM Ekspertyzy Środowiskowe.

Oczywiście to nie wszystkie zakłady pracy, z którymi współpracujemy. Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyki zawodowej również w: Tarnowskich Wodociągach, Urzędzie Miasta Tarnów, Fundacji Ekologicznej Czyta Wisłoka, Urzędzie Gminy Wierzchosławice, Zakładzie Usług Komunalnych w Zakliczynie oraz w firmie Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.

W poprzednich latach podpisywaliśmy również umowy o prowadzenie praktyk zawodowych z: Jednostką Ratownictwa Chemicznego, Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tarnowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędem Gminy
w Pleśnej.

Dzięki nawiązanej współpracy jesteśmy wstanie zapewnić ponad 60 miejsc dla studentów realizujących praktykę zawodową. Nie spoczywamy jednak na laurach i nadal będziemy rozszerzać naszą ofertę praktyk tym bardziej, że w przyszłym roku akademickim (2023/2024) planujemy uruchomienie studiów II stopnia, których absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Wróć do góry