W najbliższym roku szkolnym, w czterech liceach ogólnokształcących w Tarnowie (nr. I, II, III oraz IV) zostaną otwarte dodatkowe klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Uczniowie zainteresowani biologią i chemią dodatkowe wsparcie w rozwoju otrzymują również od nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Tarnowskiej, którzy z myślą o uczniach prowadzą m.in. cykl wykładów popularno-naukowych z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, na które składają się Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowskie Piątki Matematyczne oraz Tarnowskie Piątki z Ochroną Środowiska.

Katedra Chemii od kilku lat obejmuje opieką naukową i dydaktyczną klasy patronackie zapraszając uczniów do udziału w zajęciach odbywających się w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, podczas których uczniowie pracując w sposób badawczy, mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

W roku szkolnym 2023/2024 zainteresowanie przystąpieniem do współpracy zgłosiły szkoły:

· Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach

· I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego

· II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Tarnowskiego

· III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

· IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

· XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT im. J. Szczepanika

Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii. Zadania te pozwalają na bieżące sprawdzenie wiedzy, umiejętności projektowania doświadczeń czy analizy wyników i stanowią cenny element próby generalnej przed egzaminem majowym.

A po maturze… Zapraszamy do nas! 😊

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – przekonaj się dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-at-w-tarnowie/

Wróć do góry