Rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie została przedłużona i potrwa do wtorku 13 września. W tym dniu, do północy, możesz zarejestrować się w systemie – Elektronicznej Rekrutacji Kandydata (ERK).

Jeśli jeszcze nie podjąłeś/ęłaś decyzji o wyborze kierunku studiów, jeśli nie masz pomysłu jaki zawód chciałbyś/abyś w przyszłości wykonywać – zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów chemicznych ANS w Tarnowie.

Studia chemiczne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie możesz realizować wybierając dwie ścieżki:

Ścieżka 1:

Studia licencjackie Kierunek CHEMIA (6 semestrów) a następnie studia magisterskie Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA (4 semestry) – po ukończeniu uzyskujesz tytuł mgr inż.

Ścieżka 2:

Studia inżynierskie Kierunek CHEMIA STOSOWANA (7 semestrów)  a następnie studia magisterskie Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA (3 semestr) – po ukończeniu uzyskujesz tytuł mgr inż.

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci kierunków chemicznych, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Wizyty w zakładach pracy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów na przyszłość.

Zapoznaj się z bogatą ofertą kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

  • Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne
    • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
    • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź więcej inspirujących wypowiedzi absolwentów kierunku – dowiedz się dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Wróć do góry