Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Polityce Przemysłowej Polski – wskazało Polską Chemię jako jedną z kluczowych branż. W ramach przemysłu chemicznego funkcjonuje olbrzymia liczba podsektorów, gałęzi, procesów czy produktów niezbędnych do funkcjonowania innych branż kluczowych dla życia całego społeczeństwa. Według danych GUS sektor chemiczny w Polsce tworzy około 300 tysięcy miejsc pracy. Warto więc odkryć kierunki chemiczne i zaplanować ścieżkę kariery
zawodowej.

Studia chemiczne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci kierunków chemicznych, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach Uczelni, w programie studiów mają zaplanowane 6 miesięcy praktyki zawodowej, dzięki której poznają  problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych doświadczeń i nawiązania współpracy na przyszłość.

W Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie studia chemiczne można realizować jako:

 • studia licencjackie (forma stacjonarna lub niestacjonarna) – kierunek CHEMIA
 • studia inżynierskie (forma stacjonarna) – kierunek CHEMIA STOSOWANA
 • studia magisterskie (forma stacjonarna) – kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studia licencjackie na kierunku Chemia, niezależnie od formy, mają profil praktyczny i prowadzone są przez sześć semestrów.

Studenci kierunku Chemia, studia stacjonarne, po pierwszym roku studiów wybierają swoją dalszą ścieżkę kształcenia w ramach jednej ze specjalności:

 • chemia medyczna
 • chemia stosowana
 • chemia żywności
 • kontrola jakości w chemii
 • chemia w nauce i gospodarce – NOWOŚĆ!

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii prowadzi studia na kierunku Chemia także w formie niestacjonarnej.

Studenci kierunku Chemia, studia niestacjonarne, kształcą się w ramach specjalności chemia stosowana.

Dla osób zainteresowanych tytułem zawodowym inżyniera Katedra Chemii przygotowała propozycję studiów na kierunku Chemia Stosowana, studia stacjonarne. Studia inżynierskie na kierunku Chemia Stosowana mają profil praktyczny i prowadzone są przez siedem semestrów.

Studia chemiczne I stopnia mają na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia (magisterskich).

Dla absolwentów kierunków: Chemia (z tytułem licencjata) oraz Chemia Stosowana (z tytułem inżyniera) Uczelnia przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna, studia stacjonarne. Studia te prowadzone są jako:

 • trzysemestralne dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich
 • czterosemestralne dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich (jeden dodatkowy semestr pozwala na uzupełnienie kompetencji inżynierskich i uzyskanie tytułu inżyniera).

Rekrutacja na studia chemiczna w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Istnieją dwie możliwe ścieżki przyjęcia na studia chemiczne w ANS w Tarnowie:

 • rekrutacja
 • potwierdzanie efektów uczenia się

Rekrutacja na studia prowadzona jest poprzez stronę rekrutacja.anstar.edu.pl, na której  znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru (m. in. regulamin, terminy i warunki kwalifikacji).

Jednak rekrutacja to nie jedyny sposób, aby zostać przyjętym na studia. Jeśli poza świadectwem dojrzałości kandydat posiada doświadczenie zawodowe to może wybrać ścieżkę potwierdzania efektów uczenia się. Wówczas specjalnie powołana Komisja sprawdzi wiedzę i umiejętności, jakie kandydat nabył podczas zdobywania doświadczenia zawodowego i na tej podstawie nie tylko zakwalifikuje na studia ale także zwolni z realizacji część zajęć, które zawarte są w programie studiów zaliczając je.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Wróć do góry