Obowiązujące programy przedmiotów (sylabusy) dla studentów kierunku Automatyka i robotyka o profilu praktycznym obejmującego wszystkie dostępne moduły obieralne. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany planu studiów.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/24:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/23:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/22:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/21:

Wróć do góry