KOMPETENCJE CYFROWE

Student powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer itp.),
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),
  • platformy studenta (eIndeks/Wirtualna Uczelnia),
  • innych programów wynikających ze specyfiki kierunku studiów,

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

  • narzędzi pracy zespołowej (np. Microsoft Teams),
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku studiów niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz połączenie z siecią internetową oraz obsługa platform nauczania na odległość (np. Microsoft Office 365, Moodle).

Szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów.

Oprogramowanie

Szczegółowe informacje dostępne są w Strefie Studenta na stronie Działu Obsługi Informatycznej.

 

Wróć do góry