Katedra Automatyki i Robotyki posiada trzy specjalistyczne laboratoria, w których studenci mogą nabyć wiedzę korzystając z stanowisk dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie oraz systemy sterowania. Pozwalają one na zdobycie umiejętności z kluczowych obszarów zastosowań automatyki i robotyki, które nasi absolwenci wykorzystują po rozpoczęciu kariery zawodowej:

  • Laboratorium systemów wbudowanych i IoT (sala C205) – ukierunkowane jest na naukę programowania systemów wbudowanych oraz zastosowań internetu rzeczy w automatyce. Przy użyciu zainstalowanego na komputerach oprogramowania Labview możliwa jest współpraca z urządzeniami myRIO-1900 oraz współpracującymi z nimi modułami STM32. Ponadto, z użyciem lokalnej sieci WiFi, możliwe jest tworzenie i obserwacja działania systemów internetu rzeczy opartych o zestawy Raspberry PI 4B współpracujące z modułami przesyłającymi bezprzewodowo dane, także z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (ang. cloud computing).
  • Laboratorium automatyki procesowej (sala D104) – wyposażone jest w siedem sterowanych komputerowo stanowisk dydaktycznych pozwalających na regulację różnych typów rzeczywistych procesów występujących w przemyśle. Umożliwiają one fizyczną obserwację działania różnych metod regulacji oraz analizę wpływu zmian wybranych parametrów procesu regulacji na jego działanie. Ponadto w laboratorium dostępnych jest dziesięć nowoczesnych sterowników PLC firmy Siemens służących do nauki programowania sterowników PLC a także zainstalowano oprogramowanie AVEVA pozwalające na naukę systemów SCADA, MES i przemysłowych baz danych.
  • Laboratorium robotyki i modelowania systemów (sala D106) – poświęcone jest zagadnieniom teorii sterowania i robotyki. Znajdują się w nim roboty przemysłowe firm Mitsubishi  i Kawasaki służące do nauki programowania poprzez sieć dużych specjalistycznych robotów stosowanych w przemyśle, także we współpracy  ze sterownikami PLC i panelami HMI firmy Mitsubishi.  W pracowni tej znajduje się również sześć stanowisk robotów edukacyjnych Dobot z bogatym wyposażeniem dodatkowym służących do nauki podstaw robotyki. Jest tutaj także dostępnych kilka stanowisk pozwalających na modelowanie systemów dynamicznych i naukę podstaw automatyki (m.in. model suwnicy 3D, wahadło odwrócone, serwomechanizm). Pracownia ta służy także jako miejsce nauki podstaw teoretycznych automatyki i robotyki przy pomocy pakietu MATLAB.

Aktualizacja: 2021-12-27 18:00 CEST

Wróć do góry