Obowiązujące efekty kształcenia/uczenia się dla studentów kierunku Automatyka i robotyka o profilu praktycznym obejmującego wszystkie dostępne bloki obieralne. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany planu studiów.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/23:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/22:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/21:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/20:


Aktualizacja: 2022-06-27 16:15 CEST

Wróć do góry