Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się wiosenne warsztaty w laboratoriach chemicznych Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Zajęcia poprowadzili wykładowcy Katedry Chemii.

W zajęciach praktycznych w laboratoriach, które odbywały się w drugi weekend maja, uczestniczyli uczniowie szkół średnich południowej Polski: z Krakowa, Skawiny, Kęt i Brzeska.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chemii, zapoznać się z zagadnieniami, które wykraczają poza podstawę programową, ale przede wszystkim samodzielnie przeprowadzić eksperymenty chemiczne w laboratoriach Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Na zakończenie zajęć uczniowie zwiedzili poszczególne laboratoria chemiczne, co stało się okazją do dyskusji na temat licznych kompetencji jakie zdobywają studenci Chemii w ANS w Tarnowie, a które pozwalają do przygotowania się do pracy w licznych branżach związanych z chemią.

            Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Nauczania” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament  Edukacji i  Kształcenia  Ustawicznego.  Partnerem projektu jest Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów została poszerzona o bezpłatne „Warsztaty przyszłego naukowca”. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Wróć do góry