Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna.

Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, pokazy chemiczne podczas Małopolskiej Nocy Naukowców , zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów zostanie poszerzona o bezpłatne „WARSZTATY PRZYSZŁEGO NAUKOWCA”, organizowane wspólnie przez Katedrę Chemii ANS w Tarnowie oraz Fundację Edumocni, które będą odbywać się w soboty w laboratoriach Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi będą mieli szansę na samodzielne wykonanie eksperymentów chemicznych, fizycznych i kontakt z nauką na akademickim poziomie.

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych lub uczniowie szkół ponadpodstawowych – zainteresowani chemią i fizyką, poszukujący nowych wyzwań i możliwości rozwoju swoich naukowych pasji.

Kiedy i gdzie?

W roku akademickim 2022/2023 uczeń może wziąć udział w jednym bezpłatnym warsztacie, który odbędzie się w sobotę w laboratoriach Katedry Chemii ANS w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, budynek B, w godzinach 9.00 – 15.30 (4 godziny lekcyjne warsztaty chemiczne + 4 godziny lekcyjne warsztaty fizyczne).

Zgłoszenia.

  • Uczestników warsztatów zgłasza mailowo Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela chemii lub fizyki do 14 kwietnia 2023 roku. Dyrektor Szkoły może zgłosić jedną grupę uczniów (10 osób).
  • Zgłoszenie musi zawierać nazwę szkoły, listę imienną uczniów, klasę/-y (wraz z profilem) oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt (imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr tel.).
  • W roku akademickim 2022/2023 zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane w ramach uzupełnienia wolnych miejsc w grupach zgłoszonych przez szkoły.

Kontakt: warsztaty@anstar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do góry