Serdecznie zapraszamy
uczniówszkół podstawowych
do wzięcia udziału w czwartej edycji
Tarnowskiego Konkursu Chemicznego.

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych chemią.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i odbywa się:

  • Etap 0 – eliminacje szkolne, w Szkole Podstawowej do której uczęszcza uczeń
  • Etap I – eliminacje i Etap II – finał (część teoretyczna i laboratoryjna) w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Terminarz przeprowadzenia poszczególnych etapów Tarnowskiego Konkursu Chemicznego:

  • Etap 0 – 9 stycznia 2023
  • Etap I – 3 marca 2023
  • Etap II – 17 kwietnia 2023


Uczestników konkursu zgłasza Dyrektor Szkoły Podstawowej na wniosek Nauczyciela chemii w terminie zgodnym z terminarzem konkursu. W celu zgłoszenia uczniów do konkursu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.


Informacje szczegółowe dotyczące terminarza, w tym miejsca i godziny rozpoczęcia konkursu wysyłane będą na adres e-mail podany w formularzu. Na ten adres zostaną też wysłane zadania etapu 0 – eliminacje szkolne.

Kontakt w sprawie konkursu: konkurs_ch@anstar.edu.pl

Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w składzie:

Przewodniczący:dr Agata Lada
Członkowie Komisji:dr Małgorzata Martowicz
dr hab. Rafał Kurczab
dr Krzysztof Kleszcz
dr inż. Piotr Niemiec
mgr Iwona Karoń

Zakres materiału
Regulamin Tarnowskiego Konkursu Chemicznego
Regulamin porządkowy w pracowni chemicznej
Formularz zgłoszeniowy – dostępny od 9 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022

WYNIKI CZWARTEJ EDYCJI TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO
Wyniki etapu I – eliminacje
Finaliści
Wyniki etapu II – finał
Laureaci

Zadania z czwartej edycji konkursu 2022/2023
I etap
II etap

Zadania z trzeciej edycji konkursu 2021/2022
I etap
II etap

Zadania z drugiej edycji konkursu (2018/2019)
I etap
II etap

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym

JM Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni

oraz

Prezydenta Miasta Tarnowa, Romana Ciepieli

Wróć do góry