Zbliża się czas rekrutacji na studia! Może już podjęłaś/ąłeś decyzję jakie studia chcesz rozpocząć, a może ta decyzja dopiero przed Tobą….

Może szukasz studiów, które dobrze przygotują Cię do wyzwań jakie stawia nieustannie zmieniający się rynek pracy…studiów praktycznych…

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Na kierunkach chemicznych wycieczki edukacyjne to jedna z form zajęć, które pozwalają na łączenie teorii z praktyką.

W bieżącym roku akademickim studenci III roku kierunku Chemia studiów w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej uczestniczyli w ramach zajęć w wycieczkach edukacyjnych do firmy Gumotiv Sp. z o.o. w Mielcu, która specjalizuje się w produkcji wyrobów z gumy oraz silikonu metodą wtrysku.

Podczas wycieczki studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach. Pod opieką wykwalifikowanej kadry zwiedzili Wydział Tworzyw Sztucznych, Wydział Gumy oraz Wydział Silikonu. Zapoznali się ze specyfiką badań prowadzonych w laboratorium Kontroli Jakości. Wycieczka edukacyjna do firmy Gumotiv była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu technologii chemicznej. Wnikliwe pytania studentów dotyczące badań prowadzonych w laboratorium kontroli jakości przyczyniły się do znacznego pogłębienia wiedzy studentów z tego zakresu i zainicjowały interesującą naukową dyskusję.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdziesz:

Studia I stopnia:

                ● Chemia – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

                ● Chemia Stosowana – studia inżynierskie stacjonarne

Studia II stopnia:

                ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

  • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
  • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry