Zapraszamy studentów Elektrotechniki do udziału w spotkaniu z przedstawicielami firmy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, które odbędzie się 31.05.2022r. o godz. 10.00 w sali D05. To ostatnie takie spotkanie w ramach realizacji projektu „P  erspektywy   W spółpraca  S ynergia  Z arządzanie  w  Tarnowie”. Ma ono na celu zapewnić bezpośredni kontakt studentom z Praktykami z przemysłu. Zajęcia mają pomóc studentom w zaplanowaniu ścieżki zawodowej związanej elektroenergetyką zawodową. Student pozyska wiedzę na temat kilku możliwych stanowisk wraz z ich opisem, przykładowe wymagania dla stanowisk pracy specjalista ds. EAZ oraz automatyk z omówieniem zakresu wiedzy, umiejętności praktycznego jej zastosowania, technik i narzędzi wykorzystywanych na tych stanowiskach. Zostanie zapoznany z przykładowymi zakresami obowiązków. Zaprezentowane zostaną stanowiska pracy, opis urządzeń i aparatów, ich zastosowanie i parametry techniczne, dokumentacja techniczna i eksploatacyjna. Spotkanie poprzedzi wystąpienie specjalisty ds. personalnych z Wydziału Personalnego Oddziału w Tarnowie, który podpowie studentom na co zwrócić uwagę i jak się przygotować do rozmów kwalifikacyjnych.

Zapraszamy!

Ostatnie spotkania w ramach projektu, które odbyły się z udziałem specjalistów, dotyczyły tematów: Projektowanie systemów nadzoru i wizualizacji (SCADA) na przykładzie oprogramowania CitectSCADA (styczeń 2022), Zastosowanie sterowników PLC w automatyce i mechatronice, Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych, Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel (listopad 2021), Systemy Smart Home w budownictwie jednorodzinnym (marzec 2021), Zastosowanie sterowników PLC w automatyce i mechatronice, Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel, Podstawy doboru oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, Praktyczne aspekty wykorzystania przemienników częstotliwości i sterowników (styczeń 2021)

 

 

Wróć do góry