Katedra Informatyki serdecznie zaprasza studentów kierunku Informatyka na wykład pn. „Open Source – Na ramionach tytanów”, który odbędzie się 28 kwietnia br. (czwartek) o godz. 9:00 w s. C102. Spotkanie poprowadzi pan Radosław Biernacki, specjalista z firmy Semihalf.

Wykład będzie przekrojową opowieścią, biorącą pod uwagę unikalność Semihalf wśród polskich pracodawców. Zostanie przedstawiony świat Open Source i potencjalna kariera w tym zakresie, tj. możliwość budowania marki osobistej czy rozwój umiejętności w zakresie uniwersalnych technologii. Opisanie kilku przykładowych projektów, w których uczestniczyła firma Semihalf, pokaże zalety jakie dały te projekty, jakie problemy zostały rozwiązane i gdzie pracują te rozwiązania.

Po wykładzie odbędzie się panel w formie pytań/odpowiedzi.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry