Wracamy do umożliwienia bezpośredniego kontaktu studentów z praktykami z przemysłu. Kontynuujemy cykl spotkań Praktyków z przemysłu ze studentami Elektrotechniki. Ostatnie zajęcia pt. „Systemy Smart Home w budownictwie jednorodzinnym” poprowadził specjalista z branży automatyki budynkowej z firmy  Grenton Sp. z o.o. (tu pisaliśmy o nich) Tym razem studenci poznają „Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel” –  zaznajomią się ze szczegółami procesu produkcji, z różnymi technologiami, uświadomią sobie wagę doboru i użycia odpowiednich materiałów, poznają główne materiały wpływające na sprawność, oraz zrozumieją procesy kontroli jakościowej. Zajęcia przeprowadzi specjalista z ATB Tamel S.A.

Drugim tematem spotkania będzie Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych. Student pozna zasadę działania i parametry urządzeń służących do budowy instalacji fotowoltaicznych i zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych. Po tych zajęciach Student będzie potrafił przeprowadzić audyt i dobrać urządzenia dla instalacji PV. O zagadnieniach tych opowie specjalista na co dzień zajmujący się tymi zagadnieniami.

Kiedy i gdzie?

Termin i miejsce: 05.11.2021r. sala C102

godz. 09:45-11:15
Tematyka: Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel.

godz. 11:30-13:00
Tematyka: Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

Wróć do góry