Zapraszamy Studentów IV roku Elektrotechniki na cykl zajęć prowadzonych przez specjalistów z przemysłu. Zajęcia będą mieć  charakter branżowy, specjalistyczny i poszerzą treści zawodowe realizowane w ramach programu kształcenia na kierunku Elektrotechnika, z tym, że przedstawionych z punktu widzenia Pracodawcy/Praktyka. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami/praktykami, poznania ich perspektywy, rozwoju kariery zawodowej oraz doświadczeń pozwoli osadzić wyobrażenia studentów w konkretnej rzeczywistości. Dzielenie się doświadczeniem przez praktyków zatrudnionych w obszarach gospodarki  bezpośrednio związanych z kierunkiem kształcenia bądź w innych  instytucjach/podmiotach związanych z kierunkiem kształcenia w oparciu o analizę konkretnych problemów  –  to główne założenia zadania 3 realizowanego w ramach projektu „P  erspektywy   W spółpraca  S ynergia  Z arządzanie  w  Tarnowie”.

Zajęcia 1
Termin: 08.01.2021r. godz. 10:30-12:30 (2,5 godz. lekcyjne).
Tematyka: Zastosowanie sterowników PLC w automatyce i mechatronice.
Student pozyska wiedzę umożliwiającą zaplanowanie ścieżki zawodowej związanej z programowaniem  sterowników przemysłowych PLC. Zostaną przedstawione i omówione przykłady różnych aplikacji PLC związanych z przemysłem automatyki i mechatroniki.
Zajęcia poprowadzi specjalista z firmy elPLC S.A.

Zajęcia 2
Termin: 15.01.2021r. godz. 10:30-12:30 (2,5 godz. lekcyjne).
Tematyka: Proces produkcji silnika indukcyjnego klatkowego na przykładzie firmy ATB Tamel.
Student pozna szczegóły procesu produkcji, zaznajomi się z różnymi technologiami, uświadomi sobie wagę doboru i użycia odpowiednich materiałów, pozna główne materiały wpływające na sprawność, zostanie także zapoznany z procesami kontroli jakościowej.
Zajęcia przeprowadzi specjalista z ATB Tamel S.A.

Zajęcia 3
Termin: 22.01.2021r. godz. 10:30-12:30 (2,5 godz. lekcyjne).
Tematyka: Podstawy doboru oraz montażu instalacji fotowoltaicznych.
Zajęcia pozwolą na usystematyzowanie wiadomości nt. fotowoltaiki, rynku PV w Polsce, rodzajów systemów PV. Student pozna zasadę działania i parametry urządzeń służących do budowy instalacji fotowoltaicznych i zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych. Pozna narzędzia do projektowania i przykłady najpopularniejszych błędów montażowych. Po tych zajęciach student będzie potrafił przeprowadzić audyt i dobrać urządzenia dla instalacji PV.

Zajęcia poprowadzi specjalista branży PV

Zajęcia 4
Termin: 29.01.2021r. godz. 10:30-12:30 (2,5 godz. lekcyjne).
Tematyka: Praktyczne aspekty wykorzystania przemienników częstotliwości i sterowników
Student zdobędzie kompetencje i wiedzę w zakresie 1) programowania sterowników PLC pod kątem sterowania napędami przemiennikowymi, 2) struktury i zasady działania przemysłowych sieci komunikacyjnych, oraz 3) konfiguracji i programowania przemienników częstotliwości w zakresie pracy w sieciach komunikacyjnych. Nauczy się konfiguracji sieciowej sterownika do pracy z napędem przemiennikowym, dowie się o funkcjach obsługi napędów w PLC. Przeprowadzone zostanie uruchomienie napędu w trybie zdalnym (sieciowym) oraz sterowanie napędem po sieci komunikacyjnej za pomocą PLC. Po tym nastąpi wykrywanie błędów i diagnostyka.
Zajęcia poprowadzi specjalista ze SCHNEIDER ELECTRIC

Zapraszamy!

 

 

Wróć do góry