Profesor Piotr Wyszomirski – Członkiem Honorowym

Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

 

Wieloletni pracownik Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Politechnicznego naszej Uczelni – Profesor Piotr Wyszomirski został uhonorowany godnością Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego na Walnym Zgromadzeniu tego Towarzystwa w dniu 10 grudnia 2020 r. Profesor Wyszomirski jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w 1969 r., a następnie – wieloletnim jego sekretarzem (lata 1980-1994), wiceprezesem (lata 1998-2002) i prezesem (lata 2002-2004). Jego działalność naukowa obejmuje dziedzinę surowców mineralnych – zwłaszcza surowców ceramicznych – i ich geochemii. Profesor Wyszomirski jest autorem i współautorem ok. 300 publikacji i monografii naukowych, a także książki „Surowce Ceramiczne” (1991 r.), „Encyklopedii Surowców Mineralnych” (lata 1991-1994), podręcznika „Metodyka Badań Kopalin Ilastych” (1996 r.) oraz serii monograficznej „Surowce mineralne Polski” (lata 2004-2009). Osiągnięcia w dziedzinie surowców ceramicznych zostały uhonorowane jego powołaniem w ubiegłych latach do grona członków honorowych Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (2016 r.) i laureatów nagrody naukowej imienia Profesora Leszka Stocha (2019 r.).

Wróć do góry