W cyklu spotkań Pracodawców/Praktyków ze studentami tym razem naszym gościem będzie specjalista z firmy ELPLC S.A., który opowie studentom Elektrotechniki o przemysłowym zastosowaniu sterowników PLC. Przedstawi różne ścieżki rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów na kierunku Elektrotechnika, a pokazane to będzie z perspektywy absolwenta kierunku Elektrotechnika. Zaprezentowane i omówione zostaną przykłady różnych aplikacji PLC związanych z przemysłem automatyki i mechatroniki. Firmę, w której pracuje nasz specjalista nie trzeba chyba bliżej przedstawiać – jest miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego dla naszych studentów, miejscem realizacji praktyk studenckich na wielu kierunków Wydziału Politechnicznego. Tutaj pisaliśmy o przekazaniu przez ELPLC S.A. sprzętu na potrzeby kształcenia praktycznego dla Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

Kiedy i gdzie?
24.11.2021r. godz. 14:00-15:30 sala C06.

Zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry