W drugiej połowie października rozpoczęły się zajęcia realizowane w obszarze Chemia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Nauczania”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament  Edukacji i  Kształcenia  Ustawicznego.  Partnerem projektu jest Akademia Nauk Stosowanych  w Tarnowie.

W drugiej połowie października rozpoczęły się zajęcia realizowane w obszarze Chemia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Nauczania”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament  Edukacji i  Kształcenia  Ustawicznego.  Partnerem projektu jest Akademia Nauk Stosowanych  w Tarnowie.

Zajęcia będą odbywały się do końca marca 2023 roku, zarówno na Uczelni w formie warsztatów w laboratoriach chemicznych jak i on-line w formie wykładów. W miniony weekend w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców Katedry Chemii ANS w Tarnowie uczestniczyli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa, Liceum z Brzeska oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Chrzanowa. Zajęcia były okazją do pogłębienia wiedzy chemicznej oraz nabycia umiejętności praktycznych.

            W zajęciach w formie wykładów on-line uczestniczyć będą uczniowie szkół średnich południowej Polski: z Tarnowa, Krakowa, Zakopanego oraz Gorlic. Podczas zajęć uczniowie będę mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę chemiczną, zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które wykraczają poza podstawę programową, ale także obserwować w czasie rzeczywistym przebieg eksperymentów przeprowadzonych w laboratoriach Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie przez wykładowców Katedry Chemii. Wykłady są także okazją do rozmowy uczniów z  wykładowcami.

Dodatkowo, z myślą o uczniach prowadzone są przez wykładowców Katedry Chemii m.in. Tarnowskie Piątki ChemiczneTarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich czy prezentacje podczas Dni Otwartych. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów zostanie poszerzona o bezpłatne „Warsztaty przyszłego naukowca”. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry