Tradycją Uczelni stało się podsumowanie ubiegłego roku akademickiego i wyłonienie najlepszych absolwentów. Każdego roku w gronie nagrodzonych znajdują się także absolwenci kierunku Chemia, którzy otrzymują medale dla wyróżniającego się absolwenta Uczelni lub dyplomy uznania za wyróżnioną pracę dyplomową.

Podsumowując minione 24 lata cieszymy się i jesteśmy dumni z sukcesów naszych studentów i absolwentów.

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/osiagniecia-studentow-chemii/

W tym roku po raz pierwszy został przyznany medal absolwenta Akademii Nauk Stosowanych (dotąd medal Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie), gdyż od 1 marca 2022 roku Uczelnia decyzją Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. 2022 poz. 136) została przekształcona w Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Jej Magnificencja Pani Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (Uchwała Nr 82/2022 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 15 września 2022 roku) postanowiła wyróżnić m. in absolwentów Katedry Chemii, którzy swoje prace licencjackie obronili w roku akademickim 2021/2022.

Medale dla wyróżniającego się absolwenta ANS w Tarnowie otrzymały Absolwentki kierunku Chemia:

  • Izabella Leszczyńska
  • Dominika Rzeźnik

Dyplomy uznania za wyróżnioną pracę dyplomową otrzymali Absolwenci kierunku Chemia:

  • Adrian Cisło, za pracę dyplomową pt: „Badanie czystości wód rzecznych w okolicach Tarnowa”
  • Kacper Tomaszewski, za pracę dyplomową pt: „Finger print FTIR – testowanie nowej reprezentacji finger printu binarnego bazującego na widmach FTIR w zagadnieniu regresji”

Absolwenci Chemii stanowią kadrę firm przemysłu chemicznego i pokrewnych (np. farmaceutycznego, kosmetycznego, tworzyw sztucznych, motoryzacji, budownictwa), laboratoriów analitycznych, diagnostycznych itp. Wielu kontynuuje przygodę z nauką – podejmując pracę w instytutach naukowych, uczelniach, centrach transferu technologii, jednostkach badawczych oraz badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym.

Aktualnie wśród naszych absolwentów 16. zdobyło tytuł doktora oraz 2. doktora habilitowanego. Nasi Absolwenci wchodzą także w skład aktualnej kadry naukowej w Katedrze Chemii i zajmują na Uczelni stanowiska: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni) oraz Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego (dr Krzysztof Kleszcz).

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami absolwentów kierunku Chemia, w których opowiadają dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych!

Informacje na temat bogatej oferty kierunków chemicznych ANS w Tarnowie można znaleźć na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

Wróć do góry